logo
پر بازدید ترین عناوین تالار از ابتدا: ایه 59 سوره احزاب(حجاب):زنان مسلمان،جلباب(روپوش) رابه بدن خود نزدیک کنند تا مورد اذیت قرار نگیرند (تعداد مشاهده:24461)    اوقات نماز های یومیه در قران (تعداد مشاهده:21945)    عسل شفا بخش همه مردم-ایه 69سوره نحل (تعداد مشاهده:19803)    آيات 11تا 13 حجرات:برادران ایمانی هم رامسخره نکنید.بدگمان نباشید.غیبت نکنید.تجسس نکنید (تعداد مشاهده:12930)      پر بازدید ترین عناوین سه ماه گذشته: تفسیر و ترجمه ساده سوره نساء:دستوراتی به مسلمانان،اهل کتاب و منافقان    با غرور و تكبر در ميان مردم ظاهر نشو    احسان به همسايه ها و همراهان و هم نشينان    در حال مستی به نماز نزدیک مشوید تا اينكه بدانيد چه مي گوييد       آخرین رویداد تالار: صعود تالارگفتگوهای قرآن پویان به رتبه ششم در شاخه دین و معارف جشنواره وب سایت ها      

توجه

Icon
Error

2 صفحه<12
Azam.pormaye Offline
#26 ارسال شده : 1395/12/18 05:28:06 ب.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 151
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
25 تشکر دریافتی در 25 ارسال
***حب_خداوند

🌹 قرآن کریم،سوره بقره ،آیه ۱۶۵🌹
و برخی از مردم همتایانی غیر از خدا میگیرند و آنها را چون خدا دوست میدارند ولی آنها که ایمان آورده اند، خدا را بیش از هرچیزی دوست دارند.و اگر ظالمان آنگاه که عذاب را ببینند می دیدند که تمام قدرت یکسره بدست خداست و خداوند سخت کیفر است.

تورات 🌹تثنیه، فصل ۶ آیه ۴
🌹
ای اسرائیل بشنو: خدای ما خداوند یکتاست. شما باید خداوند، خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام توان دوستبدارید.

ویرایش بوسیله کاربر 1395/12/18 05:29:42 ب.ظ  | دلیل ویرایش: مشخص نشده است

Azam.pormaye Offline
#27 ارسال شده : 1395/12/20 06:17:52 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 151
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
25 تشکر دریافتی در 25 ارسال
***
خداوند نزدیک

🌹قرآن کریم،سوره بقره، آیه ۱۸۶🌹
وچون بندگان من از تو دربارهٔ من بپرسند، همانا من نزدیکم و دعای دعا کننده را وقتی مرا بخواند، پاسخ میدهم. پس آنها نیز دعوت مرا اجابت کنند و به من ایمان بیاورند، باشد که راه یابند.

تورات 🌹تثنیه، فصل ۴ آیه ۷🌹

کدام قومی هرقدر هم بزرگ باشد، مثل ما خدایی دارد که هروقتی به حضور او دعا کنند، به آنها نزدیک باشد و دعایشان را فوراً قبول فرماید

ویرایش بوسیله کاربر 1395/12/20 06:25:08 ق.ظ  | دلیل ویرایش: مشخص نشده است

Azam.pormaye Offline
#28 ارسال شده : 1395/12/21 02:03:39 ب.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 151
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
25 تشکر دریافتی در 25 ارسال
***
بشارت به مریم (س):

🌹 قرآن کریم،سوره آل عمران آیه ۴۵🌹
آنگاه که فرشتگان گفتند: ای مریم، خدا تو را به کلمه ای از جانب خود که نامش مسیح،عیسی بن مریم است نوید میدهد که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقرّبان است.

انجیل🌹انجیل لوقا، فصل ۱ آیه ۳۰🌹
فرشته به او گفت: ای مریم، نترس زیرا خداوند به تو لطف فرموده.تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذاشت.

ویرایش بوسیله کاربر 1395/12/21 02:05:06 ب.ظ  | دلیل ویرایش: مشخص نشده است

Azam.pormaye Offline
#29 ارسال شده : 1395/12/22 08:49:38 ب.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 151
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
25 تشکر دریافتی در 25 ارسال
***
سخن مشترک اهل کتاب

🌹قرآن کریم، سوره آل عمران،آیه ۶۴🌹
بگو ای اهل کتاب، بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما مشترک است بایستیم که: جز خدا را نپرستیم و کسی را با او شریک نکنیم و هیچ کس از ما دیگری را بجای خداوند صاحب اختیار نگیرد. پس اگر اعراض کردند،بگویید: شاهد باشید که ما مسلمانیم.

تورات🌹تثنیه،فصل ۵ آیه ۶🌹
خداوند فرمود: من خداوند،خدای تو هستم که تو را از مصر و از بردگی آزاد کردم. خدای دیگری را غیر از من پرستش نکن.

انجیل_لوقا🌹فصل ۴ آیه ۸🌹
تو باید خداوند، خدای خود را سجده کنی و فقط او را خدمت نمایی
.
Azam.pormaye Offline
#30 ارسال شده : 1395/12/23 09:04:57 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 151
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
25 تشکر دریافتی در 25 ارسال
***
قبولي قرباني با اتش گرفتن

🌹قرآن کریم،سوره آل عمران،آیه ۱۸۳🌹
همانان که گفتند: خدا به ما سفارش کرده که به هیچ فرستاده ای ایمان نیاوریم مگر آنکه یک قربانی برای ما بیاورد که آتش آنرا(به نشانهٔ قبولی)بخورد.بگو: پیش از من پیامبرانی با معجزه ها و با آنچه گفتید، سوی شما آمدند. پس چرا آنها را کشتید اگر راست میگویید؟


تورات🌹لاویان، فصل ۹ آیه ۲۲🌹

بعد از پایان مراسم(قربانی)،هارون دستهای خود را به طرف قوم اسرائیل دراز کرده،آنها را برکت داد و از قربانگاه پایین آمد. سپس موسی و هارون به خیمهٔ مقدّس داخل شدند.هنگامی که از آنجا بیرون آمدند،مردم را برکت دادند و جلال خداوند بر تمام مردم ظاهر گردید. آنگاه آتشی از حضور خداوند بر خاست،چربی و قربانی سوختنی را که بر قربانگاه قرار داشت،بلعید. چون قوم آن صحنه را دیدند، بافریاد به روی زمین به سجده افتادند
.

ویرایش بوسیله کاربر 1395/12/24 09:57:34 ق.ظ  | دلیل ویرایش: edit

Azam.pormaye Offline
#31 ارسال شده : 1395/12/25 04:49:57 ب.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 151
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
25 تشکر دریافتی در 25 ارسال
***
عمل به احکام کتاب


🌹قرآن کریم،سوره آل عمران آیه ۱۸۷🌹

و آنگاه که خداوند از اهل کتاب پیمان محکم گرفت که آنرا حتماً برای مردم روشن بگویید و کتمانش نسازید،امّا آنرا پشت سرشان انداختند و به بهای ناچیزی فروختند، پس بد معامله ای کردند.


تورات🌹تثنیه، فصل ۴ آیه ۲🌹

شما نباید به احکامی که به شما میدهم بیافزایید ویا از آنها كم کنید،بلکه فقط همین احکامی را که از جانب خداوند، خدایتان می باشد ،بجا آورید.


انجیل_متی 🌹فصل ۵ آیه ۹
🌹
اگر کسی حتّی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمان پست ترین فرد محسوب خواهد شد. حال آنکه هرکس شریعت را نگاه دارد و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. (انجیل متّی،فصل۵آیه۱۹
)
Azam.pormaye Offline
#32 ارسال شده : 1395/12/27 05:13:33 ب.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 151
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
25 تشکر دریافتی در 25 ارسال
***
خلقت از نفس واحد

🌹قرآن کریم،سوره نساء آیه ۱🌹
ای مردم، از پروردگارتان که شما را از یک تن آفرید و همسرش را از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری را منتشر ساخت، پروا کنید و از خدایی که با سوگند به او از یکدیگر درخواست میکنید و در مورد ارحام از خدا پروا کنید. همانا خداوند مراقب شماست.


تورات🌹پیدایش، فصل ۲ آیه ۲۱🌹
پس خداوند، آدم را به خواب عمیقی فرو برد و وقتی او در خواب بود یکی از دنده هایش را برداشت و جای آنرا به هم پیوست. سپس از آن دنده، زن را ساخت و او را نزد آدم آورد. آدم گفت: این مانند خود من است. استخوانی از استخوانهایم و قسمتی از بدنم. نام او نساء است زیرا از انسان گرفته شده
Azam.pormaye Offline
#33 ارسال شده : 1395/12/28 09:07:26 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 151
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
25 تشکر دریافتی در 25 ارسال
***
والیان امر

🌹قرآن کریم،سوره نساء، آیه ۵۹🌹

ای کسانیکه ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و اولیای امرتان که از شما هستند فرمان برید، پس هرگاه در چیزی اختلاف کردید، آنرا به خدا و پیامبر ارجاع دهید ، اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید، که این بهترین و نیکوترین رجوع است.


تورات🌹تثنیه،فصل ۱ آیه ۱
۶🌹
به والیانتان امر کردم که در عین حال در امور قضایی هم به شما کمک کنند و دعواها و امور حقوقی مردم را چه از قوم خود و چه از بیگانه، از روی عدالت و بدون تبعیض داوری کنند. شما باید در قضاوت بیطرف باشید، به ضعیف و قوی یکسان گوش کنید و از کسی نترسید،زیرا داوری از طرف خداوند است.اگر حل مسئله ای برایتان مشکل باشد، آنرا نزد من بیاورید و من به آن رسیدگی می کنم
.
Azam.pormaye Offline
#34 ارسال شده : 1396/01/01 06:07:18 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 151
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
25 تشکر دریافتی در 25 ارسال
***
خداترسی

🌹قرآن کریم،سوره نساء ،آیه ۱۳۱🌹

و آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست ، و ما به کسانی که پیش از شما کتاب داده شدند و نیز به شما سفارش کردیم که: از خدا بترسید و اگر کافر شوید، آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست و خداوند بی نیاز ستوده است.


تورات🌹تثنیه، فصل ۶ آیه ۱۳🌹

از خداوند، خدایتان بترسید و فقط او را خدمت نمایید.

زبور🌹سرود ۳۳ آیه ۸🌹

ای مردم زمین، از خداوند بترسید و ای مردم جهان، او را احترام نمایید.


انجیل_متی🌹فصل ۱۰ آیه ۲۸🌹

از کسانیکه جسم را میکُشند ولی قادر به کشتن جان نیستند،نترسید. از کسی بترسید که قادر است جسم و جان، هر دو را در دوزخ تباه سازد.
Azam.pormaye Offline
#35 ارسال شده : 1396/01/03 06:08:31 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 151
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
25 تشکر دریافتی در 25 ارسال
**
شنبه(سَبت)


🌹قرآن کریم،سوره نساء آیه ۱۵۴🌹
و کوه طور را به خاطر پیمانشان بالای سر آنها برافراشتیم و به ایشان گفتیم: فروتنانه از این دروازه وارد شوید و گفتیم ،حرمت شنبه را نشکنید و از ایشان پیمانی محکم گرفتیم.

تورات🌹خروج، فصل ۳۱ آیه ۱۲
خداوند به موسی فرمود: به بنی اسرائیل بگو: سَبت(شنبه)، روز مخصوص من و روز استراحت را محترم بدارید. این بین من و شما و تمام نسلهای آیندهٔ شما، نشانه ای ست تا بدانید که من خداوند هستم، شما را قوم مخصوص خود نموده ام.
Azam.pormaye Offline
#36 ارسال شده : 1396/01/04 08:57:19 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 151
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
25 تشکر دریافتی در 25 ارسال
***
ربا خواری

🌹قرآن کریم،سوره نساء آیه ۱۶۱🌹
و بخاطر ربا گرفتنشان که از آن نهی شده بودند و خوردن مال مردم به ناروا و ما برای کافرانشان عذابی دردناک آماده کرده ایم.

تورات🌹خروج، فصل ۲۲ آیه ۲۵🌹

اگر به فقیری از افراد قوم من، پولی قرض دادید، مثل نزول خواران از او بهره نگیرید. اگر ردای همسایهٔ خود را بعنوان گرو گرفتید، قبل از غروب آفتاب آنرا به او پس بدهید. چون این تنها ردایی ست که او خود را با آن گرم میکند و با آن میخوابد. اگر او نزد من دعا و زاری کند، دعای او را مستجاب خواهم کرد. زیرا من خدای کریم هستم
.
Azam.pormaye Offline
#37 ارسال شده : 1396/01/06 02:55:44 ب.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 151
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
25 تشکر دریافتی در 25 ارسال
***
پیمان با بنی اسرائیل

🌹قرآن کریم،سوره مائده آیه ۱۲🌹

و همانا خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از آنها دوازده سرپرست برانگیختیم و خدا فرمود: همانا من با شمایم، اگر نماز بپا دارید و زکات بدهید و به فرستادگان من ایمان بیاورید و حمایتشان کنید و به خدا قرض الحسنه بدهید، بدیهایتان را می پوشانم و شما را به باغهایی که از پای درختانش نهرها جاریست در می آورم. پس هرکه از شما بعد از این کافر شود، یقیناً از راه راست منحرف شده.تورات🌹خروج، فصل ۲۴ آیه ۳🌹

پس موسی آمد و تمام سخنان خداوند و همه ی احکامی را که فرموده بود، برای قوم بیان کرد. تمام قوم با هم جواب دادند: ما هر چه را که خداوند فرموده، انجام خواهیم داد.
موسی تمام دستورات خداوند را نوشت و صبح روز بعد برخاست و در پایین کوه، قربانگاهی درست کرد و دوازده ستون به نشانه ی دوازده طایفه ی اسرائیل در آنجا قرار داد.
Azam.pormaye Offline
#38 ارسال شده : 1396/01/07 04:01:46 ب.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 151
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
25 تشکر دریافتی در 25 ارسال
***
نعمت خداوند بر قوم موسی (ع)

🌹 قرآن کریم، سوره مائده آیه ۲۰🌹
و آنگاه که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من، نعمت خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که در میان شما انبیایی قرار داد و شما را حاکم و صاحب اختیار خود کرد و به شما چیزهایی داد که به هیچ کس از جهانیان نداده.


تورات🌹تثنیه، فصل ۴ آیه ۸🌹
کدام ملّتی هر قدر هم بزرگ باشد، قوانینی این چنین عادلانه که امروز به شما دادم دارد؟ لیکن احتیاط کنید و متوجّه باشید مبادا در طول زندگی خود چیزهایی را که با چشمان خود دیده اید فراموش کنید، بلکه به فرزندان و نوه های خود یاد بدهید
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن هستند
Guest (2)
2 صفحه<12
جهش به انجمن  
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن نمی باشید.

قدرت گرفته از YAF 1.9.6.1 | YAF © 2003-2017, Yet Another Forum.NET
این صفحه در مدت زمان 0.264 ثانیه ایجاد شد.