logo
پر بازدید ترین عناوین تالار از ابتدا: مطالب زیبا با آیات (تعداد مشاهده:170932)    ایه 59 سوره احزاب(حجاب):زنان مسلمان،جلباب(روپوش) رابه بدن خود نزدیک کنند تا مورد اذیت قرار نگیرند (تعداد مشاهده:133583)    آیا زنان کفار که به اسارت مسلمانان در می آیند بر مسلمانان حلال میشوند و زناشویی با آنها اشکال ندارد (تعداد مشاهده:123554)    اوقات نماز های یومیه در قران (تعداد مشاهده:89938)      پر بازدید ترین عناوین سه ماه گذشته: ایا دعا به هم زدن نظام موجود هستی است؟    مشخصات حكومت صالح و ناصالح در قران : حكومت فرعوني چه ويژگيهايي دارد؟    عذاب و مغفرت خدا مشمول قانون عام است و منحصر به گروه خاصي نيست.    منظور از ایه إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَو مٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ چیست؟       آخرین رویداد تالار: قران پویان 14 ساله شد : خلاصه اماری 13 سال فعالیت تالار گفتگوهای قران پویان      

توجه

Icon
Error

SAGHI Offline
#1 ارسال شده : 1392/01/20 12:01:08 ق.ظ
SAGHI

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member
تاریخ عضویت: 1390/03/30
ارسالها: 102

تشکرها: 1 بار
12 تشکر دریافتی در 9 ارسال
خوردنيها و نوشیدنی های حلال و حرام در قرآن - ۲۰ آيه

قرآن مشخصا توصيه به خوردن چيزهاي پاک مي کند. چيزهاي حلال و حرام در آيات زير شرح داده شده اند


۱- سوره: ۶ , آیه: ۱۴۵
بگو در آنچه به من وحى شده است بر خورنده‏اى كه آن را مى‏خورد هيچ حرامى نمى‏ يابم مگر آنكه مردار يا خون ريخته يا گوشت ‏خوك باشد كه اينها همه پليدند يا [قربانيى كه] از روى نافرمانى [به هنگام ذبح] نام غير خدا بر آن برده شده باشد پس كسى كه بدون سركشى و زياده‏ خواهى [به خوردن آنها] ناچار گردد قطعا پروردگار تو آمرزنده مهربان است


۲- سوره: ۱۶ , آیه: ۱۱۴
پس از آنچه خدا شما را روزى كرده است‏ حلال [و] پاكيزه بخوريد و نعمت ‏خدا را اگر تنها او را مى ‏پرستيد شكر گزاريد


۳- سوره: ۱۶ , آیه: ۱۱۵
جز اين نيست كه [خدا] مردار و خون و گوشت‏ خوك و آنچه را كه نام غير خدا بر آن برده شده حرام گردانيده است [با اين همه] هر كس كه [به خوردن آنها] ناگزير شود و سركش و زياده ‏خواه نباشد قطعا خدا آمرزنده مهربان است


۴- سوره: ۱۶ , آیه: ۱۱۶
و براى آنچه زبان شما به دروغ مى‏ پردازد مگوييد اين حلال است و آن حرام تا بر خدا دروغ بنديد زيرا كسانى كه بر خدا دروغ مى ‏بندند رستگار نمى ‏شوند

۵- سوره: ۵ , آیه: ۳
بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت ‏خوك و آنچه به نام غير خدا كشته شده باشد و [حيوان حلال گوشت] خفه شده و به چوب مرده و از بلندى افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را [كه زنده دريافته و خود] سر ببريد و [همچنين] آنچه براى بتان سربريده شده و [نيز] قسمت كردن شما [چيزى را] به وسيله تيرهاى قرعه اين [كارها همه] نافرمانى [خدا]ست

امروز كسانى كه كافر شده‏ اند از [كارشكنى در] دين شما نوميد گرديده‏ اند پس از ايشان مترسيد و از من بترسيد امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت ‏خود را بر شما تمام گردانيدم و اسلام را براى شما [به عنوان] آيينى برگزيدم و هر كس دچار گرسنگى شود بى‏ آنكه به گناه متمايل باشد [اگر از آنچه منع شده است بخورد] بى ترديد خدا آمرزنده مهربان است


۶- سوره: ۵ , آیه: ۴
از تو مى‏پرسند چه چيزى براى آنان حلال شده است بگو چيزهاى پاكيزه براى شما حلال گرديده و [نيز صيد] حيوانات شكارگر كه شما بعنوان مربيان سگهاى شكارى از آنچه خدايتان آموخته به آنها تعليم داده‏ ايد [براى شما حلال شده است] پس از آنچه آنها براى شما گرفته و نگاه داشته‏ اند بخوريد و نام خدا را بر آن ببريد و پرواى خدا بداريد كه خدا زودشمار است
۷- سوره: ۵ , آیه: ۵


امروز چيزهاى پاكيزه براى شما حلال شده و طعام كسانى كه اهل كتابند براى شما حلال و طعام شما براى آنان حلال است و [بر شما حلال است ازدواج با] زنان پاكدامن از مسلمان و زنان پاكدامن از كسانى كه پيش از شما كتاب [آسمانى] به آنان داده شده به شرط آنكه مهرهايشان را به ايشان بدهيد در حالى كه خود پاكدامن باشيد نه زناكار و نه آنكه زنان را در پنهانى دوست‏خود بگيريد و هر كس در ايمان خود شك كند قطعا عملش تباه شده و در آخرت از زيانكاران است


۸- سوره: ۶ , آیه: ۱۱۸
پس اگر به آيات او ايمان داريد از آنچه نام خدا [به هنگام ذبح] بر آن برده شده است بخوريد


۹- سوره: ۶ , آیه: ۱۱۹
و شما را چه شده است كه از آنچه نام خدا بر آن برده شده است نمى‏خوريد با اينكه [خدا] آنچه را بر شما حرام كرده جز آنچه بدان ناچار شده‏ ايد براى شما به تفصيل بيان نموده است و به راستى بسيارى [از مردم ديگران را] از روى نادانى با هوسهاى خود گمراه مى‏كنند آرى پروردگار تو به [حال] تجاوزكاران داناتر است


۱۰- سوره: ۶ , آیه: ۱۲۱
و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است مخوريد چرا كه آن قطعا نافرمانى است و در حقيقت ‏شيطانها به دوستان خود وسوسه مى‏كنند تا با شما ستيزه نمايند و اگر اطاعتشان كنيد قطعا شما هم مشركيد


۱۱- سوره: ۵ , آیه: ۸۷
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد چيزهاى پاكيزه‏ اى را كه خدا براى [استفاده] شما حلال كرده حرام مشماريد و از حد مگذريد كه خدا از حدگذرندگان را دوست نمى ‏دارد


۱۲- سوره: ۵ , آیه: ۸۸
و از آنچه خداوند روزى شما گردانيده حلال و پاكيزه را بخوريد و از آن خدايى كه بدو ايمان داريد پروا داريد


۱۳- سوره: ۵ , آیه: ۹۰
اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد شراب و قمار و بتها و تيرهاى قرعه پليدند [و] از عمل شيطانند پس از آنها دورى گزينيد باشد كه رستگار شويد


۱۴- سوره: ۵ , آیه: ۹۶
صيد دريا و ماكولات آن براى شما حلال شده است تا براى شما و مسافران بهره‏ اى باشد و[لى] صيد بيابان مادام كه محرم مى‏باشيد بر شما حرام گرديده است و از خدايى كه نزد او محشور مى‏شويد پروا داريد


۱۵- سوره: ۱۰ , آیه: ۵۹
بگو به من خبر دهيد آنچه از روزى كه خدا براى شما فرود آورده [چرا] بخشى از آن را حرام و [بخشى را] حلال گردانيده‏ ايد بگو آيا خدا به شما اجازه داده يا بر خدا دروغ مى‏ بنديد


۱۶- سوره: ۱۶ , آیه: ۱۴
و اوست كسى كه دريا را مسخر گردانيد تا از آن گوشت تازه بخوريد و پيرايه ‏اى كه آن را مى ‏پوشيد از آن بيرون آوريد و كشتيها را در آن شكافنده [آب] مى‏ بينى و تا از فضل او بجوييد و باشد كه شما شكر گزاريد


۱۷- سوره: ۷ , آیه: ۳۱
اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگيريد و بخوريد و بياشاميد و[لى] زياده‏ روى مكنيد كه او اسرافكاران را دوست نمى ‏دارد


۱۸- سوره: ۲۳ , آیه: ۵۱
اى پيامبران از چيزهاى پاكيزه بخوريد و كار شايسته كنيد كه من به آنچه انجام مى‏دهيد دانايم


۱۹- سوره: ۲ , آیه: ۱۶۸
اى مردم از آنچه در زمين است‏حلال و پاكيزه را بخوريد و از گامهاى شيطان پيروى مكنيد كه او دشمن آشكار شماست


۲۰- سوره: ۴۰ , آیه: ۷۹
خدا [همان] كسى است كه چهارپايان را براى شما پديد آورد تا از برخى از آنها سوارى گيريد و از برخى از آنها بخوريد


کلمات کلیدی:حلال حرام غذا خوک ذبح مردار شراب شکار

ویرایش بوسیله کاربر 1395/12/29 05:58:07 ب.ظ  | دلیل ویرایش: key word

ali Offline
#2 ارسال شده : 1394/01/14 05:56:12 ب.ظ
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,746

تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
خداوند در سوره مائده علت تحریم قمار و شراب را اینگونه بیان کرده است:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۹۰﴾

مکارم: اي كساني كه ايمان آورده‏ايد شراب و قمار و بتها و از لام (كه يكنوع بخت آزمائي بوده) پليدند و از عمل شيطانند از آنها دوري كنيد تا رستگار شويد.


إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿۹۱﴾

مکارم: شيطان مي‏خواهد در ميان شما بوسيله شراب و قمار عداوت ايجاد كند، و شما را از ذكر خدا و از نماز باز دارد آيا (با اينهمه زيان و فساد و با اين نهي اكيد) خودداري خواهيد كرد؟!
ali Offline
#3 ارسال شده : 1394/09/11 04:09:39 ب.ظ
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,746

تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
بنام خدا

مرحوم آیت اله صادقی تهرانی در ذیل آیه 3 سوره مائده (سوره 5)نظرات متفاوتی هم راجع به برخی خوردنی ها که توسط سایر فقها حرام اعلام شده،داشته اند که خلاصه آن را ملاحظه می کنید:

"بر مبناى" احلت لكم بهيمة الانعام" در آيه اول «حرّمت» در اين آيه نيز مربوط به همان بهيمهة الانعام است، كه محرمات يازده گانه در اينجا در همان ارتباط مى باشند، و «الميتة» از انعامى است كه بدون ذبح، تذكيه، نحر يا صيد مرده اند،

«الدم» در اين آيه- مانند دو آيه ديگر اشاره به" دماً مسفوحاً" است، كه نخستين آيه از چهار آيه مربوط به حرمت خون مى باشد" دماً مسفوحاً" در آيه انعام حرمت خون انعام را در انحصار همان خونى دانسته كه بهنگام كشته شدن بگونه اى عادى فرو مى ريزد و بقيه خونهاشان كه همچنان در درونشان مى ماند حلال مى باشد،

چه يكجا يا در جاهاى گوناگون بدن، چه در عضوى حرام باشد، و يا در عضوى حلال، پس كلًا خونهاى باقى مانده در درون اين حيوان حلال است، و اين سه آيه ديگر كه از جمله «الدم» در آيه مذكور است اشاره به همان" دماً مسفوحاً" مى باشد، و گمان اينكه «الدم» در اين آيه كل خونها را بر مبناى جنس بودن (ال) دربر دارد كه در اينصورت اين سه آيه ناسخ" دماً مسفوحاً" باشند درست نيست.

بنابراين تنها خوردن خونى حرام است كه" دماً مسفوحاً" از بهيمة الانعام باشد، و خونهاى ديگر كلًا حلال است، چه از بهيمة الانعام باشد كه در داخل بدنشان همچنان مانده، و چه از جماداتى باشد، و يا در دستگاههاى شيميائى ساخته گردد، و چه درون تخم مرغ كه كلًا" دماً مسفوحاً" نيست و اصلًا قابليت ريزش به برون تخم مرغ را در بر ندارد و هم از اجزاء حساس حيوانى مرغ نمى باشد، روى اين اصل خونهاى درون تخم مرغ كلًا حلال مى باشد، ولى خون حيوانات حرام گوشت همچون گوشتشان كلًا حرام است.

-و «تم» در «ماذكيتم» گرچه خطابى به مسلمانان است، ولى هرگز دلالت بر انحصار اين تذكيه بدست آنان را ندارد، زيرا اولًا حلال بودن گوشت اين حيوانات در انحصار كسى كه خود آنرا تذكيه كرده باشد نيست، و ثانياً نوعاً مسلمان است كه متعهد به تذكيه مى باشد نه غير مسلمان، و اگر اسلام در اينجا شرط بود. تذكيه غير مسلمانان نيز در اين ميان بايد به حرمت ياد مى شد، و در آياتى آمده كه حيوانى كه با نام خدا كشته شده كلًا حلال است- كه اگر با شرايط اسلامى جانش تسليم شود- كلًا حلال مى باشد،

در اينصورت اگر غير مسلمان موحد باشد، در كشتن حيوان نام خدا را ببرد و بقيه شرايط را نيز انجام دهد، مانند ذبح مسلمان حلال خواهد بود.


-ياد كردن «الدم» هم در ميان اصول محرمات دهگانه خود دليل است بر اينكه اجزاء ديگر بهيمة الانعام حرام نيست، بر خلاف اينكه ساير فقيهان از سه تا چهارده جزء ديگر حيوان را حرام دانسته اند، فقط دومين حرام از اجزاء اين حيوانات بر حَسَب آيه (197) اعراف و مانندش" و يحرم عليهم الحبائت " بيان شده است، و ديگر در كل قرآن موردى از براى حرمت ساير اجزاء حيوان نيامده، روايات هم بين دو تا چهارده چيز اختلاف دارند، و ما دو چيز را مى پذيريم كه «الدم» و خبائث است، و بقيه كه بر خلاف كتاب و نيز روايات دسته اول مى باشد قابل قبول نيست.

مانند مغز حرام كه روى اين مبنا حلال است، ولى بر اساس فتاوى مغز حرام ناميده شده، و نيز بيضه كه بر مبناى فتاوى با تلقين در صد بالاى آنها از خبائث شمرده شده ولى شما از انسانهاى عادى خارج از افراط و تفريط درباره آن سؤال كنيد، مى گويند هم بسيار لذيذ و هم داروئى نيرومند براى تقويت است،

و اينكه براى پليدى و حرمتش سخنانى از اين قبيل مى تراشند كه مجموعه اى است از منى، اين هم مجموعه اى است از خيال، و اصولًا اگر هم چنين باشد به چه دليل منى كلًا حرام است، و حرمت نيز مربوط به منى برون ريخته است، و نه جايگاه اصلى اش كه بيضه و صلب باشد، وانگهى مگر برّه كوچك نر منى دارد تا حرمت منى حتى جايگاه اصلى آنرا هم در برگيرد، و اصولًا بدون در نظر گرفتن اين تفصيلات ما تابع نص هستيم، و در كل قرآن تنها و منحصراً دو نص است كه از اجزاء بهيمة الانعام حرام شده، و آن" دماً مسفوحاً" و «خبائث» است، و اگر هم خبيثى مانند خون باقى مانده، وجود داشته باشد، به نص يا عموم آيات مربوط تحليل شده، آرى اجزائى از حيوانى كه حتى خورندگان پليديها آنرا نمى خورند مانند فضله، بول، عورت حيوان، اينها از خبائث مى باشند. و در آخر باز تكرار مى كنيم كه ما تابع نص بوده و هرگز از فتاوى و رواياتى كه توافقى با قرآن ندارند، بلكه مخالف با آن مى باشند پيروى نمى كنيم.
kabir Offline
#4 ارسال شده : 1396/09/12 11:25:30 ق.ظ
kabir

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member
تاریخ عضویت: 1390/11/17
ارسالها: 221

6 تشکر دریافتی در 5 ارسال

مسأله ی 815- تمامى حيوانات اهلى و وحشى كه درنده نباشند حلال گوشت مى باشند، و كليه ى درندگان چه اهلى و چه وحشى حرام گوشتند، و درنده حيوانى است كه داراى دندان و چنگالى باشد كه وسيله ى درندگى استساير خوردنى ها و آشاميدنى هاى حرام

مسأله ی 818- تمامى چيزهايى كه طبع انسانى از آن ها تنفر دارد- زير پوشش «الخبائث»- حرامند، و ميزان در طبع انسانى همان طبع اوليه ى انسان است كه بدون انحراف و تأثيرپذيرى از اين و آن كلًا از چيزهايى تنفر دارد، و نه چيزهايى كه بعضى دوست دارند و بعضى ديگر از آن بدشان مى آيد مانند پنير و زيتون و ميگو و مانند اين ها، و نه انسان هايى كه از طبع انسانى به كلى دور شده اند، كه حيوان و يا پست تر از حيوان گشته اند كه هرچه به زير دندانشان مى رود مى خورند و هر مايعى كه از گلو فرو مى رود مى آشامند، كه حتى از خوردن سوسك و خَرِ خاكى و بلكه از خوردن گوشت سگ و خوك و مانند آن هم خوددارى نمى كنند، و در برابرشان انسان هاى مؤمنِ تنگ نظرى هستند كه از نظر فتواى مشهور كه چيزى را خبيث يا حرام مى شمارند و يا عرف محلى و قومى در آن ها تأثير نموده و چيزهايى مانند نخاع كه به اصطلاح آن را مغز حرام مى گويند يا گوشت و جگر نشسته و خونى داخلى گوشت حيوانات ذبح شده و بيضه ى حيوانات حلال گوشت و ... از آن ها اجتناب مى كنند، اما قران كريم خبائث را حرام فرموده نه اين قبيل خوردنى هاى غيرخبيث را و چون اين ها خبيث نيستند و از دو استثناى قرآنى بيرونند حلالند.

خبائث و پليدى ها يا در دو نظر شرع و عرف، و يا تنها از نظر شرع، و يا تنها از نظر عرف پليدند، كه در صورت اول مسلماً حرامند، سپس صورت دومش مانند گوشت خوك است كه از محرمات قطعيّه است، سپس صورت سومش، اگر چه تنها در نظر عرف خبيث است ولى از نظر شرع حلال مى باشد مانند خون هاى باقى مانده ى پس از كشتن حيوان حلال گوشت.

مكساله 820-كليه ى انواع دود سيگار و ترياك و هرويين و حشيش و قليان و چپق و مانند اين ها از دو جهت آغاز كردن و ادامه دادنشان حرام هستند زيرا از نمونه هاى تبذير مى باشند. و برحسب آيه ى كريمه ى «إنَّ الْمُبَذِّرينَ كانوا إخْوانَ الشَّياطينِ» (سوره ى اسرى، آيه ى 27) «همه ى تبذيركنندگان از برادران شياطين بوده اند» به ويژه دودهاى مست كننده كه حرمتشان افزون است. و شما كه پولى را مى پردازيد و يكى از اقسام مواد دودى را خريدارى مى كنيد و به مصرف مى رسانيد- دست كم دو تبذير كرده ايد، تبذير اولتان دور ريختن همين پول است، كه تبذير مالى است، و تبذير دومتان زيان رسانى به مزاجتان مى باشد كه تبذير صحى و حالى است، و روى اين اصل استعمال انواع دخانيات و مواد مخدر برادرى دو بعدى شيطان را دربر دارد، و اگر هم مجانى باشد نيز به عنوان تبذير پذيرى و زيان داشتن حرام است به ويژه مست كننده اش كه حرمتى افزون دارد


صيد ماهى
مسأله ی 794- در صيد ماهى كافى است كه زنده از آب بيرون آورى و يا خودش بيرون آيد و خارج از آب جان دهد امّا فلس داشتن ماهى هرگز شرط نيست، كه آيات «لحماً طرياً» و «احل لكم صيد البحر» مطلق است، و روايات در اين باره با مطلق بودن مانند آيه، و يا حرمت در صورت فلس نداشتن، با رجوع دادن به اين دو آيه مطلقش تأييد مى شود، و هرگز روايتى هم كه دلالت كند بر شرط فلس داشتن نداريم بلكه روايات دسته ى دوم تنها بى فلس اصلى را نفى مى كند، ولى مشكوكش محكوم به حليت است

از رساله اقاي صادقي تهراني
ali Offline
#5 ارسال شده : 1402/09/01 12:32:29 ق.ظ
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,746

تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال#گوشت چهارپايان بر شما #حلال است . منظور از "بهيمه الانعام" چيست؟🍗🍗🐪🐄🐏


🔸أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
( مائده:1)
[گوشت] چهارپايان زبان بسته [=گوسفند، گاو و شتر] بر شما حلال است، به غير از آنچه بر شما [قبلا] خوانده شده است [=خون و خوک و مردار و... ؛ ]
______

↩️- «بَهِيمَه» از ريشة «بَهَمَ»، با مبهم و ابهام هم‌ريشه مي‌باشد. اين كلمه در قرآن سه بار و هربار با انعام «بَهِيمَهُ الانعَامِ» آمده است. انعام چهارپایانند و بَهِيمَهُ الاَنعَام گروة خاصي از آنان، كه #گاو و #گوسفند و #شتر [انعام ثلثه] شمرده شده‌اند، و در سه آية قرآن نيز [مائده 1 (5:1) ، حج 28 (22:28) و 34 (22:34) ] به آن اشاره شده است. ظاهراً بهيمه بودن آنان، رام و تسليم بودنشان در خدمت انسان است كه نشانة زبان بستگي و كم‌هوشي و تربيت پذيري كمتر آنها [در مقايسه با اسب] مي‌باشد. اسب و الاغ و قاطر در خدمت حمل و نقل و سواري انسانند و بَهِيمَهُ الاَنعَام همة وجودشان خدمت و نعمت و خير است.

↩️- آنچه در اين آيه استثنا شمرده است، قبلا به مسلمانان ابلاغ شده بود. اين موارد چهارگانه [مردار، خون، گوشت خوك و آنچه به نام غير خدا كشته شده باشد] را به ترتيب زمان، در اين سوره‌ها ذكر كرده است: 1- نحل 115 (16:115) [2 هجري]، 2- بقره 173 (2:173) [9 هجري]، 3- انعام 145 (6:145) [10 هجري]. آيات اولية سورة مائده در آخرين سال و ماه‌هاي پاياني رسالت [11 هجري] نازل شده است [مطابق جدول شمارة 15 كتاب سير تحوّل قرآن].

💫تفسير بازرگان

↩️و به هر حال منظور از بهيمة الانعام همان هشت جفت حيوانی است كه #گوشتش_حلال است، و جمله:" إِلَّا ما يُتْلی‌ عَلَيْكُمْ" اشاره است به احكامی كه بعدا در آيه:" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ ..." می‌آيد، كه در آيه بعضی از حالات آن هشت جفت حرام شده، و آن حالتی است كه حيوان حلال گوشت ذبح و تذكيه نشود، بلكه مردار گردد، و يا اگر ذبحش كردند بنام خدا نكردند.
📚تفسير الميزان

👈‏انعام جمع" نعم" به معنی شتر و گاو و گوسفند است.
👈‏" بهيمة" از ماده" بهمة" (بر وزن تهمه) در اصل به معنی" سنگ محكم" است و به هر چيز كه درك آن مشكل باشد" مبهم" گفته ميشود، و بتمام #حيوانات كه دارای نطق و سخن نيستند،" بهيمه" اطلاق ميشود، زيرا صدای آنها دارای ابهام است اما معمولا اين كلمه را فقط در مورد چهار پايان بكار می‌برند، و درندگان و پرندگان را شامل نميشود.
👈‏و از آنجا كه" جنين" حيوانات نيز دارای يك نوع ابهام است" بهيمة" نيز ناميده ميشود.

📚تفسير نمونه

ali Offline
#6 ارسال شده : 1402/09/11 08:53:23 ق.ظ
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,746

تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال


🌱🍀همه انچه كه مردم #پاك و #طيب ميدانند خوردنش #حلال است.


🔸يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ (مائده 4)

از تو مي‌پرسند چه چيزهايي بر آنها حلال شده است؟ بگو [همة] پاكيزه‌ها

__________
26- حلال، آزاد و رها كردن و رفع موانع و گشودن گِره‌هاست، به طور كلي هر آنچه روي زمين [و هوا و دريا] است حلال است [بقره 168 (2:168) ] و نيز هرآنچه از دريا صيد مي‌شود [مائده 96 (5:96) ]، مگر چهار استثنائي كه قبلا ذكر شد.

⬅️- قرآن به جاي آنكه ليست هزاران گونه موجودات را، از نظر حلال و حرام ذكر كند، 👈به معيار عقلي « #حلال و #طيب» اكتفا كرده است [مائده 87 (5:87) و 88، انفال 69 (8:69) ، نحل 114 (16:114) ]. حلال همان قابليت حل و جذب در دستگاه هاضمه، و طيب بودن، دلچسب بودن و پذيرش نفس آدمي است.

💫تفسير بازرگان.

❓اين جمله سوالى است مطلق و كلى ، و جوابى هم كه از آن داده شده عمومى و مطلق است ، و در آن ضابطه اى كلى براى تشخيص ‍ حلال از حرام است داده ، و آن اين است كه حلال آن چيزى است كه تصرف در آن البته نه هر تصرف بلكه تصرفى كه هر عاقلى غرض از آن چيز را همان تصرف ميداند، از قبيل خوردن نان نه خفه كردن كودكى به وسيله نان امرى طيب و معقول شمرده شود.

و اگر طيبات را مطلق آورد اين اطلاق نيز براى اين است كه بفهماند 👈👈معتبر در تشخيص #طيب از خبيث #فهم_متعارف_عموم_مردم است ، نه فهم افراد استثنائى كه يا از پاره اى خبائث لذت ميبرند، و يا از پارهاى طيبات دچار تهوع ميشوند، پس هر چيزى كه فهم عادى عموم مردم آن را طيب بداند آن طيب است ، و هر چيزى هم كه طيب شد حلال است .

👈و اگر #حليت و #طيب بودن را بفهم متعارف انسانها واگذار كرديم از پيش خود نكرديم ، بلكه همانطور كه گفتيم از اين جهت بود كه هيچ مطلقى شامل فرد غير متعارف نميشود، و اين مساله در فن اصول ثابت شده است .
📚تفسير الميزان


↩️هر چه كه #حرام شده، بخاطر پليدى آشكار يا نهان آن است. «أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ»

↩️- اصل و قانون كلى آن است كه همه‌ى چيزهاى #پاك و دلپسند، #حلال باشد.«أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ»

-↩️ چون اسلام دينى فطرى است، آنچه را كه دل بپسندد و فسادى نداشته باشد حلال مى‌كند. «أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ» (ميان تشريع وتكوين هماهنگى است.)

📚تفسير نور


Azam.pormaye Offline
#7 ارسال شده : 1402/09/25 07:53:18 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 651
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
31 تشکر دریافتی در 31 ارسال
گوشتهاي حرام كدام است؟❓


🔸حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ «3» مائده

بر شما، (خوردن گوشت) مردار، خون، گوشت خوك و حيوانى كه به نام غير خدا ذبح شود و حيوانى (حلال گوشت) كه بر اثر خفه شدن يا كتك خوردن، يا پرت شدن يا شاخ خوردن بميرد و نيم خورده درندگان حرام شده است مگر آنكه (قبل از كشته شدن به دست درّنده،) به طور شرعى ذبح كرده باشيد. همچنين حرام است حيوانى كه براى بت‌ها ذبح شده يا به وسيله‌ى چوبه‌هاى قمار تقسيم مى‌كنيد. همه‌ى اينها نافرمانى خداست.


👈در آيه‌ى اوّل گذشت كه بهره‌گيرى از گوشت_چهارپايان، حلال است، مگر آنچه تحريم آن بعداً بيان شود. اين آيه، ده مورد از گوشت‌هاى_حرام را بيان كرده است.

♦️«منخنقة»، حيوانى است كه خفه شده باشد، چه به دست انسان يا حيوان، يا خود بخود.

«موقوذة»، حيوانى است كه با ضربه و شكنجه جان دهد. رسم عرب بر آن بوده كه بعضى حيوانات را به احترام بت‌ها، آنقدر مى‌زدند تا جان دهد و اين كار را نوعى عبادت مى‌پنداشتند.
«متردية»، حيوان پرت شده از بلندى و «نطيحة»، حيوانى كه بر اثر شاخ‌خوردن مرده باشد.

تحريم آنچه كه در اين آيه مطرح شده است، در سوره‌هاى انعام و نحل و بقره آمده است ولى در اين آيه، نمونه‌هاى مردار (خفّه شده، كتك خورده، شاخ خورده و ...) بيان شده است.

♦️بت‌ها، مجسمه‌هايى بود كه شكل داشت؛ امّا «نصب»، سنگ‌هاى بى‌شكلى بود كه اطراف كعبه نصب شده بود و در برابرش قربانى مى‌شد و خون قربانى را بر آن مى‌ماليدند.

👈سپس به دنبال تحریم موارد فوق می فرماید: «اگر قبل از آن که این حیوانات جان بسپرند به آنها برسند و با آداب اسلامی انها را سر ببرند و خون بقدر کافی از آنها بیرون بریزد، حلال خواهد بود» (إِلّا ما ذَکیتُم).

♦️نوع دیگری از حیواناتی که تحریم آن در آیه آمده آنهاست که بصورت « بخت‌آزمایی» ذبح و تقسیم می گردیده و آن چنین بوده که: ده نفر با هم شرط بندی می کردند و حیوانی را خریداری و ذبح نموده سپس ده چوبه تیر، که روی هفت عدد از آنها عنوان «برنده» و سه عدد عنوان «بازنده» ثبت شده بود در کیسه مخصوصی می ریختند و به صورت قرعه کشی آنها را به نام یک یک از آن ده نفر بیرون می آوردند، هفت چوبه برنده به نام هر کس می افتاد سهمی از گوشت برمیداشت، و چیزی در برابر آن نمی پرداخت، ولی آن سه نفر که تیرهای بازنده را دریافت داشته بودند، باید هر کدام یک سوم قیمت حیوان را بپردازند، بدون این که سهمی از گوشت داشته باشند، این چوبه های تیر را «ازلام» می نامیدند، اسلام
خوردن این گوشتها را تحریم کرد، نه به خاطر این که اصل گوشت حرام بوده باشد، بلکه به خاطر این که جنبه قمار و بختآزمایی دارد و می فرماید: «و (همچنین) قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبه های تیر مخصوص بختآزمایی» بر شما حرام شده است (وَ أَن تَستَقسِمُوا بِالأَزلامِ).

🔻روشن است که تحریم قمار و مانند آن اختصاص به گوشت حیوانات ندارد، بلکه در هر چیز انجام گیرد ممنوع است و تمام زیانهای «فعالیتهای حساب نشده اجتماعی» و برنامه های خرافی در آن جمع می باشد.

↩️و در پایان برای تأکید بیشتر روی تحریم آنها می فرماید: «تمام این اعمال_فسق است و خروج از اطاعت پروردگار» (ذلِکم فِسقٌ).

🔻🔻در دوران مدنيّت و علم و آگاهي نيز كمپاني‌هاي توليد انبوه براي صرفه جويي در وقت يا استفاده از خون حيوانات و طيور، از شوك_الكتريكي، ضربه به سر و بدن، پرتاب و شيوه‌هاي مشابهي استفاده مي‌كنند كه تماماً مشمول اين آيه مي‌شوند.

↩️- «ذَكَّيْتُمْ» از «ذَكَوَ»، ذبح كردن حيوان است. اين كلمه فقط يكبار در قرآن آمده است، هم‌ريشه بودن آن با «ذكاوت» [هشياري و تيزفهمي]، دلالت بر ضرورت هوشياري و درك و فهم هنگام ذبح حيواني كه خدا آفريده و رزق بندگان كرده مي‌كند.📚تفاسير: نور ،نمونه و بازرگان.
Azam.pormaye Offline
#8 ارسال شده : 1402/10/04 07:46:40 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 651
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
31 تشکر دریافتی در 31 ارسال
🌱حكم صيد توسط سگ شكاري

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (مائده 4))
از تو مي‌پرسند چه چيزهايي بر آنها حلال شده است؟ 26 بگو [همة] پاكيزه‌ها و [نيز صيد] سگان شكاري كه از آنچه خدا به شما آموخته است به آنها آموزش مي‌دهيد؛ پس از آنچه براي شما گرفته‌اند بخوريد و نام خدا را بر آن ياد كنيد و از خدا پروا داشته باشيد كه بي‌گمان خدا سريع‌الحساب است


👈حیوانی را که سگها شکار می کنند اگر زنده به دست آید، باید طبق آداب اسلامی ذبح شود ولی اگر پیش از آن که به آن برسند جان دهد، حلال است، اگر چه ذبح نشده باشد.

👈سپس در ذیل آیه اشاره به دو شرط دیگر از شرایط حلیت چنین صیدی کرده، می فرماید: «از صیدی که سگهای شکاری برای شما نگاه داشته اند بخورید» (فَکلُوا مِمّا أَمسَکنَ عَلَیکم).

🔻بنابراین، اگر سگهای شکاری عادت داشته باشند قسمتی از صید خود را بخورند و قسمتی را واگذارند، چنان صیدی حلال نیست و در حقیقت چنین سگی نه تعلیم یافته است و نه آنچه را که نگاه داشته مصداق «علیکم» (برای شما) می باشد، بلکه برای خود صید کرده است.

👈دیگر این که «به هنگامی که سگ_شکاری رها می شود، نام خدا را ببرید» (وَ اذکرُوا اسمَ اللّهِ عَلَیهِ).
📚تفسير نمونه

👈خداى تعالى دنبال بيان حكم شكار و در آخر آن فرموده : (و اتقواالله ان الله سريع الحساب ) تا اشاره كرده باشد به اينكه در مساله شكار كردن بايد از خدا ترسيد، و بيهوده حيوانات وحشى را بى جان ننموده و در كشتن آنها اسراف نورزيد و صرفا به منظور تفريح و سرگرمى و يا خودنمائى و زورمندى شكار نكرد،
📚تفسير الميزان


↩️- معمولا حيوان شكار شده با تير و كمان و تفنگ و ساچمه، قبل از رسيدن به دست شكارچي مي‌ميرد، ذكر نام خدا هنگام خوردن آن است، درضمن با آنكه در فرهنگ ما سگ نجس شمرده مي‌شود، در اينجا هيچ توصيه‌اي به شستن صيد نشده است!

💫تفسير بازرگان


کاربرانی که در حال مشاهده انجمن هستند
Guest
جهش به انجمن  
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن نمی باشید.

قدرت گرفته از YAF 1.9.6.1 | YAF © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
این صفحه در مدت زمان 0.337 ثانیه ایجاد شد.