logo
پر بازدید ترین عناوین تالار از ابتدا: مطالب زیبا با آیات (تعداد مشاهده:152322)    ایه 59 سوره احزاب(حجاب):زنان مسلمان،جلباب(روپوش) رابه بدن خود نزدیک کنند تا مورد اذیت قرار نگیرند (تعداد مشاهده:105969)    آیا زنان کفار که به اسارت مسلمانان در می آیند بر مسلمانان حلال میشوند و زناشویی با آنها اشکال ندارد (تعداد مشاهده:96529)    اوقات نماز های یومیه در قران (تعداد مشاهده:81222)      پر بازدید ترین عناوین سه ماه گذشته: تجسم اعمال :چهره باطن اعمال ما چيست؟    💮زن و مرد در رسيدن به خردمندي و كمال و معنويت تفاوتي ندارند*    تدبر و نكات تفسيري سوره سجده    💮در دعا خسيس و فردگرا نباشيم*       آخرین رویداد تالار: برگزاري دوره جديد مجازي اموزش روش ساده فهم قران       

توجه

Icon
Error

5 صفحه«<345
Azam.pormaye Offline
#101 ارسال شده : 1396/04/30 06:08:00 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 526
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
31 تشکر دریافتی در 31 ارسال
میانجی گری دوّم موسی

قرآن کریم 🌹سوره قصص آیات ۱۸ و ۱۹🌹
او(موسی) در شهر ترسان و نگران صبح کرد. ناگهان همان کسی که دیروز از وی استمداد کرده بود باز هم به فریاد از وی مدد میخواهد. موسی به او گفت: براستی که تو آشکارا گمراهی.
پس هنگامی که (موسی) خواست به کسی که دشمن هر دوی آنها بود، حمله برد (و بزند، او فریاد زد و) گفت: «ای موسی ! آیا می خواهی مرا بکشی همان گونه که دیروز کسی را کشتی ؟! تو فقط می خواهی در زمین جبّاری باشی، و نمی خواهی که از مصلحان باشی !».


تورات خروج، فصل ۲ آیه ۱۳
روز بعد برگشت و دید که دو نفر عبرانی با هم گلاویز شده اند. به کسی که مقصّر بود گفت: چرا هم نژاد خود را میزنی؟
آن مرد در جواب گفت: چه کسی تو را حاکم و قاضی ما کرده؟ آیا میخواهی مرا هم مثل آن مصری بکشی؟ موسی ترسید و با خود فکر کرد، «حتماً همهٔ مردم فهمیده اند که من چکار کرده ام»
Azam.pormaye Offline
#102 ارسال شده : 1396/04/31 05:00:19 ب.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 526
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
31 تشکر دریافتی در 31 ارسال
فرار موسی از شهر

🌹قرآن کریم،سوره قصص آیات ۲۰ و ۲۱🌹
و مردی از دورترین نقطه ی شهر شتابان آمد (و) گفت : ای موسی ! همانا بزرگان درباره ی تو مشورت می کنند؛ تا تو را بکشند، پس بی درنگ (از شهر) بیرون شو، بی تردید من از خیر خواهان تو هستم. پس ترسان و نگران از آن ( شهر) بیرون شد و گفت: ای پروردگار من! مرا از قوم ستمکار رهایی بخش

تورات🌹خروج، فصل ۲ آیه ۱۵🌹

وقتی فرعون این ماجرا را شنید، تصمیم گرفت موسی را بکشد. امّا موسی فرار کرد و به سرزمین مدیان رفت و در آنجا ساکن شد
.
Azam.pormaye Offline
#103 ارسال شده : 1396/05/02 07:46:22 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 526
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
31 تشکر دریافتی در 31 ارسال
کمک موسی به دختران شعیب


🌹قرآن کریم،قصص آیات ۲۳ و ۲۴🌹

وچون به (چاه) آب مدین رسید، بر آن (چاه) گروهی از مردم را دید که (چهارپایان خود را) آب می دهند، و در کنار آنان دو زن را دید که باز می دارند (و به چاه نزدیک نمی شوند، موسی) گفت :«کار شما چیست ؟ (چرا گوسفندان خود را آب نمی دهید ؟!) گفتند: ما (آنها را) آب نمی دهیم تا چوپانها باز گردند و پدر ما پیر کهنسال است . پس برای آن دو آب داد، آنگاه بسوی سایه برگشت و گفت: پروردگارا! من به خیری که برایم بفرستی نیازمندم.

تورات
🌹خروج، فصل ۲ آیه ۱۷🌹
امّا بعضی از چوپانان، دختران یترون را از سر چاه دور کردند. پس موسی به کمک دخترها رفت و گلّهٔ آنها را سیراب کرد. وقتی دختران به نزد پدرشان یترون برگشتند، پدرشان پرسید: چه شد که امروز به این زودی برگشتید؟
آنها جواب دادند که یک نفر مصری ما را از دست چوپانان نجات داد و حتّی از چاه آب کشیده، گلّهٔ ما را سیراب کرد.
Azam.pormaye Offline
#104 ارسال شده : 1396/05/03 05:55:13 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 526
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
31 تشکر دریافتی در 31 ارسال
دعوت شعیب از موسی


🌹قرآن کریم،سوره قصص آیه ۲۵🌹
آنگاه یکی از آن دو (زن) در حالی که با نهایت حیا گام بر می داشت، نزد او آمد، گفت :«همانا پدرم تو را دعوت می کند؛ تا مزد آب دادن را که برای ما انجام دادی، به تو بدهد» پس چون (موسی) به نزد او آمد و داستان (سرگذشت خود) را بر او حکایت کرد، گفت : 《 نترس، از گروه ستمکاران نجاتیافتی》

تورات🌹خروج، فصل ۲ آیه ۲۰🌹

او از دخترانش پرسید: آن مرد حالا کجاست؟ چرا او را آنجا رها کردید؟ بروید و از او دعوت کنید تا با ما غذا بخورد. ( تورات،خروج،فصل۲آیه۲۰)
Azam.pormaye Offline
#105 ارسال شده : 1396/05/05 07:18:11 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 526
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
31 تشکر دریافتی در 31 ارسال
ازدواج موسی

🌹قرآن کریم،سوره قصص آیه ۲۷🌹

(شعیب) گفت : «من می خواهم یکی از این دو دختر را به ازدواج تو در بیاورم به شرطی که هشت سال برای من کار کنی، و اگر (آن را) تا ده سال تمام کنی، پس (لطف و) محبتی از سوی توست، من نمی خواهم بر تو سختگیری کنم، اگر خدا بخواهد مرا از صالحان خواهی یافت .

تورات 🌹خروج، فصل ۲ آیه ۲۱🌹
موسی موافقت کرد که در آنجا زندگی کند و یترون دختر خود صفوره را هم به عقد او درآورد.
Azam.pormaye Offline
#106 ارسال شده : 1396/05/06 03:31:52 ب.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 526
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
31 تشکر دریافتی در 31 ارسال
ابراهیم و قربانی کردن فرزندش


قرآن کریم🌹سوره صافات آیات ۱۰۲ تا ۱۰۸🌹

پس هنگامی که (فرزندش) با او به (سن) سعی و کوشش رسید گفت:« ای فرزندم! من در خواب دیدم که تو را قربانی می کنم، ببین، تو چه نظر داری؟!» گفت: «پدرم، به آنچه مأمور شده ای، عمل کن، اگر خدا بخواهد، مرا از صابران خواهی یافت».
پس چون تسلیم شدند و اورا به پیشانی بر خاک افکند، او را ندا دادیم که ای ابراهیم!حقّا که خوابت را تحقق بخشیدی، ما نیکوکاران را چنین پاداش میدهیم. براستی که این همان آزمایش آشکار بود. و او را به قربانی بزرگی باز خریدیم.

تورات 🌹پیدایش، فصل ۲۲ آیه ۹🌹

وقتی آنها به جایی رسیدند که خداوند فرموده بود، ابراهیم یک قربانگاه درست کرد و هیزمها را روی آن گذاشت . پسر خود را بست و اورا روی قربانگاه ، روی هیزمها قرار داد. سپس چاقو را بدست گرفت تا او را قربانی کند. امّا فرشته ی خداوند، از آسمان اورا صدا کرد و گفت:ابراهیم، ابراهیم
او جواب داد: بلی، ای خداوند.
فرشته گفت: به پسرخود صدمه نزن و هیچ کاری با او نکن. من حالا فهمیدم که تو از خدا اطاعت میکنی و به او احترام می گذاری. زیرا تو پسر عزیز خود را از او مضایقه نکردی.
ابراهیم به اطراف نگاه کرد . قوچی را دید که شاخهایش به درختی گیر کرده است. او رفت و آنرا گرفت و به عنوان قربانی سوختنی به جای پسرش قربانی کرد
Azam.pormaye Offline
#107 ارسال شده : 1396/05/07 05:35:45 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 526
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
31 تشکر دریافتی در 31 ارسال
گرایش به توحید:

🌹 قرآن کریم،سوره زمر آیه ۲۹🌹

خداوند مردی (مملوک) را مثل زده که در (بردگی) او شریکانی است که پیوسته با هم اختلاف (و مشاجره) دارند، و مردی (مملوک) که تنها تسلیم یک شخص است، آیا (این دو) در وصف یکسانند؟! حمد و ستایش مخصوص خداوند است، بلکه بیشتر آنها نمی دانند.

انجیل_لوقا 🌹فصل ۱۶ آیه ۱۳🌹

هیچ نوکری نمی تواند غلام دو ارباب باشد، چون یا از اوّلی بدش می آید و دوّمی را دوست دارد یا به اوّلی ارادت دارد و دوّمی را حقیر میشمارد
.
Azam.pormaye Offline
#108 ارسال شده : 1396/05/08 05:13:25 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 526
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
31 تشکر دریافتی در 31 ارسال
روز حساب

🌹قرآن کریم،سوره زمر آیات ۶۸ و ۶۹🌹

و در صور دمیده شود، پس هر که در زمین است بی جان افتد، مگر کسی که خدا بخواهد، سپس بار دیگر در آن دمیده شود وبه ناگاه آنها به پا خیزند و نگاه کنند.و زمین به نور پروردگارش روشن می شود، و نامه (اعمال) نهاده شود، و پیامبران و گواهان را بیاورند، و در میان آنها به حق داوری شود، و به آنها ستم نخواهند شد.


انجیل متی🌹فصل ۲۴ آیه ۲۹🌹

به محض آنکه مصیبت آن روزها به پایان برسد، خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد، ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرتهای آسمانی متزلزل خواهند شد. پس از آن،علامت پسر انسان در آسمان ظاهر میشود و همهٔ ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می آید. شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشهٔ جهان و از کرانه های فلک جمع کنند
.
Azam.pormaye Offline
#109 ارسال شده : 1396/05/09 03:22:58 ب.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 526
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
31 تشکر دریافتی در 31 ارسال
دعای فرشتگان

قرآن کریم 🌹سوره غافر آیه ۷🌹
کسانی که عرش را حمل می کنند، و آنان که بر گرد آن هستند به ستایش پروردگارشان تسبیح می گویند، و به او ایمان دارند و برای کسانی که ایمان آورده اند استغفار می کنند. (می گویند:) «پروردگارا! رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است، پس برای کسانی که توبه کرده اند، و راه تو را پیروی کرده اند، بیامرز، و آنان را از عذاب دوزخ نگه دار».

انجیل_متی 🌹فصل ۱۸ آیه ۱۰🌹

هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید، بدانید که آنان در عالم بالا فرشتگانی دارند که پیوسته در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر هستند. زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را نجات بخشد.
عقیدهٔ شما چیست؟ اگر مردی صد گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گُم شود، آیا او نود و نه گوسفند دیگر را در کوهسار رها نمیکند و به جستجوی گوسفند گمشده نمی رود؟ و هر گاه آنرا پیدا کند برای آن یک گوسفند بیشتر شاد میشود تا برای آن نود و نه گوسفند دیگر که گُم نشده اند. به همین طور پدر آسمانی شما نمی خواهد که حتّی یکی از این کوچکان از دست بروند.


توضیحاتی در خصوص این پست👇👇👇

۱-در عرش خداوند فرشتگان برای آمرزش توبه کنندگان دعا میکنند.هم در قران به این موضوع اشاره و تاکید شده هم در انجیل


۲-منظور از کوچکان این است كه هیچ کسی رو کوچک و دست کم نگیرید، چون ممکنه یك روزی خودش رو پیدا کنه. در جای دیگه ای از شادی فرشتگان برای هر کسی که توبه میکنه ( گمشده ای که پیدا میشه) سخن گفته شده است.

۳- در مورد پسر_خدا، یک موضوع رو باید در نظر داشته باشیم. از تورات به بعد، گاهی خداوند در رأفت به پدری رئوف مثَل زده شد که نعمتش برای امتحان و عذابش برای تربیت انسانهاست. مَثَل فرزندان خدا برای مردم هم گفته شده است.

اما با به دنیا آمدن عیسی ع ، در انجیل لوقا آمده که چون پدر نداشت، ملقّب به پسر خدا شد. امّا بتدریج بعضیها این موضوع رو واقعی پنداشتند.
👈بنابراین هم انجیلی هست که بر « پسرخدا »تأکید میکنه و هم انجیلی هست که به« پسرانسان » تأکید میکنه.

انشاء الله در قسمت آیات مخالف با قرآن به این موضوع بيشتر میپردازیم


ویرایش بوسیله کاربر 1396/05/13 06:46:43 ق.ظ  | دلیل ویرایش: Edit

Azam.pormaye Offline
#110 ارسال شده : 1396/05/10 04:48:43 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 526
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
31 تشکر دریافتی در 31 ارسال

دعا به درگاه داور

قرآن 🌹سوره غافر آیه ۲۰🌹
و خداوند به حق داوری می کند، و کسانی را که بجای او می خوانند، به هیچ چیزی داوری نمی کنند، بی گمان خداوند همان شنوای بیناست.

زبور 🌹سرود ۷۵ آیه ۱🌹
خدایا ! تو را شکر میکنیم و از تو سپاسگزاریم.
نام تو را می خوانیم وکارهای عجیب تو را در همه جا اعلام می نماییم. خدا میفرماید:« من زمانی را برای داوری تعیین کرده ام و همه را از روی انصاف داوری خواهم کرد
.
Azam.pormaye Offline
#111 ارسال شده : 1396/05/12 11:06:53 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 526
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
31 تشکر دریافتی در 31 ارسال

ذخیره دنیا و ذخیره آخرت

🌹قرآن کریم،سوره شوری آیه ۳۶🌹
و آنچه به شما داده شده، متاع زندگی دنیاست و آنچه نزد خداست، برای آنها که ایمان آورده اند و بر خدای خود توکل میکنند، بهتر و پایدار تر است.

انجیل_متی 🌹فصل ۶ آیه ۱۹🌹

گنجهای خود را بر روی زمین، جایی که بید و زنگ به آن زیان میرساند و دزدان نقب زده، آنرا میدزدند، ذخیره نکنید.بلکه گنجهای خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که بید و زنگ به آن آسیب نمیرسانند و دزدان نقب نمیزنند و آنرا نمیدزدند، ذخیره کنید.زیرا هر جا گنج توست، دل تو نیز در آنجا خواهد بود
Azam.pormaye Offline
#112 ارسال شده : 1396/05/13 06:05:43 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 526
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
31 تشکر دریافتی در 31 ارسال

استهزاء رسولان🌹قرآن کریم،سوره زخرف آیات ۶ و ۷🌹
و چه بسیار رسولانی که در میان گذشتگان فرستادیم. و هیچ پیامبری سوی ایشان نمی آمد جز اینکه او را استهزاء میکردند.

انجیل_لوقا 🌹فصل ۴آیه ۲۳🌹
عیسی گفت:« بدون شک در مورد من این ضرب المثل را خواهید گفت که ، ای طبیب خود را شفا بده.
شما همچنین خواهید گفت که ما شرح کارهایی را که تو در کفرناحوم کرده ای شنیده ایم ، همان کارها را در شهر خود انجام بده.»
عیسی ادامه داد و گفت: در واقع هیچ نبی ای در شهر خود پذیرفته نمی شود
Azam.pormaye Offline
#113 ارسال شده : 1396/05/14 11:33:17 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 526
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
31 تشکر دریافتی در 31 ارسال

یکتاپرستی


قرآن 🌹سوره زخرف آیه ۴۵🌹

و از رسولان ما که پیش از تو فرستادیم بپرس: آیا در برابر رحمان خدایی قرار دادیم که عبادت شوند؟

تورات🌹تثنیه، فصل ۴آیه ۱۵🌹

در آن روزی که خداوند در کوه سینا از بین آتش با شما صحبت کرد، هیچ شکل و صورتی را ندیدید، پس احتیاط کنید که با ساختن بت به هر شکل، چه زن چه مرد و چه بصورت حیوان یا پرنده، خزنده یا ماهی، خود را آلوده نسازید. همچنین وقتی به آسمانها نگاه می کنید و آفتاب، مهتاب و ستارگان را می بینید، منحرف نشوید و آنها را سجده و پرستش نکنید . خداوند ،خدایتان آنها را برای تمام اقوام جهان ساخته است.
Azam.pormaye Offline
#114 ارسال شده : 1396/05/15 05:20:35 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 526
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
31 تشکر دریافتی در 31 ارسال
خداوند آگاه

🌹قرآن کریم،سوره زخرف آیه ۸۰🌹

آیا آنها می پندارند که ما راز گویی و(سخنان) در گوشی آنان را نمی شنویم؟! آری, وفرستادگان ما (از فرشتگان) نزد آنها (هستند و) می نویسند.
زبور 🌹سرود ۹۴ آیه ۸🌹
ای قوم من، چقدر نادان هستید. کی می خواهید بفهمید؟
آیا خدایی که گوش را به ما داد، نمی شنود؟
و یا خدایی که چشم را آفرید، نمی بیند؟
او که ملّتها را سرزنش میکند، آیا آنان را مجازات نخواهد کرد؟
آیا او که همهٔ مردم را تعلیم میدهد، خودش متوجّه نمی شود؟
Azam.pormaye Offline
#115 ارسال شده : 1396/05/16 11:30:31 ق.ظ
Azam.pormaye

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1394/12/17
ارسالها: 526
Iran (Islamic Republic Of)

تشکرها: 7 بار
31 تشکر دریافتی در 31 ارسال

دل و زبان


🌹قرآن کریم،سوره محمد آیات ۲۹ و ۳۰🌹
آیا کسانیکه در دلهایشان بیماری ست پنداشته اند که خدا هرگز کینه هایشان را فاش نخواهد کرد؟
واگر ما بخواهیم آنها را به تو (ای پیامبر) نشان می دهیم, آنگاه آنان را با سیما (وقیافه) هایشان بشناسی, ومسلماً تو آنان را در طرز سخن گفتنشان می شناسی, وخداوند اعمال شما را می داند.


انجیل_لوقا 🌹فصل ۶ آیه ۴۵🌹

مرد نیکو از خزانهٔ نیک درون خود نیکی به بار می آورد و مرد بد از خزانهٔ بد درون خود بدی به بار می آورد، چون زبان از آنچه دل را پر ساخته سخن می گوید
.
sadrab Offline
#116 ارسال شده : 1397/12/08 09:46:07 ب.ظ
sadrab

رتبه: Newbie

گروه ها: member
تاریخ عضویت: 1397/12/09
ارسالها: 1
Iran (Islamic Republic Of)
مکان: تهران

احسنت
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن هستند
Guest
5 صفحه«<345
جهش به انجمن  
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن نمی باشید.

قدرت گرفته از YAF 1.9.6.1 | YAF © 2003-2022, Yet Another Forum.NET
این صفحه در مدت زمان 0.279 ثانیه ایجاد شد.