logo
پر بازدید ترین عناوین تالار از ابتدا: مطالب زیبا با آیات (تعداد مشاهده:151517)    ایه 59 سوره احزاب(حجاب):زنان مسلمان،جلباب(روپوش) رابه بدن خود نزدیک کنند تا مورد اذیت قرار نگیرند (تعداد مشاهده:104837)    آیا زنان کفار که به اسارت مسلمانان در می آیند بر مسلمانان حلال میشوند و زناشویی با آنها اشکال ندارد (تعداد مشاهده:95814)    اوقات نماز های یومیه در قران (تعداد مشاهده:80800)      پر بازدید ترین عناوین سه ماه گذشته: تدبر و فهم سوره روم    اقسام هدايت:کدام یک ازهدایتها وظیفه پیامبر است و کدام ،نیست؟    💮زن و مرد در رسيدن به خردمندي و كمال و معنويت تفاوتي ندارند*    تجسم اعمال :چهره باطن اعمال ما چيست؟       آخرین رویداد تالار: برگزاري دوره جديد مجازي اموزش روش ساده فهم قران       

توجه

Icon
Error

farhang Offline
#1 ارسال شده : 1399/03/12 05:03:12 ب.ظ
سید کاظم فرهنگ

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member, Administrators
تاریخ عضویت: 1390/02/31
ارسالها: 722
Iran (Islamic Republic Of)

43 تشکر دریافتی در 28 ارسال


مرور درس سوره های مرحله ششم

درس سوره شعرا: ای پیامبر این قران که از جانب رب العالمین برتو نازل شده، نشانه هایی روشن است. سرنوشت اقوام قبلی که رسولانشان را تکذیب کرده و دعوت انها به پروا از الله رانادیده گرفته و با عذاب خدای عزیز رحیم هلاک شدند، نیز نشانه و عبرت است. اما اکثریت این قوم حتی درصورت اتیان نشانه های جدید باز هم رو برمیگردانند .خودت را از ایمان نیاوردن انها اذیت نکن. و با توکل برخدا خویشانت را هم انذار کن.

درس سوره اسراء: تاکید بر محور اصلی هدایت قران در باور به معاد و توحید و نیز تثبیت پیامبر و نفی باورهای غلط و بهانه های مشرکان که هدایت قران را نمی پذیرند.
توضيح:قران،کتاب هدایت کننده انسانها با پیام محوری معاد، توحید و نفی معبودان دون الله و حکمتهای اخلاقی است که بحق توسط خداوند بر پیامبر وحی شده تا به اهل ایمان وعمل صالح ،بشارت داده و بی باوران معاد را از عذاب انذار کند. اما باورهاي خلاف قران مشرکان در زمینه توحید و معاد، موجب مقاومت آنها شده و با بهانه های مختلف ازجمله درخواست معجزه هدايت قران را نمی پذیرند. ای پیامبر با توکل محض به خدا و نماز و تهجد شبانه و بی توجه به توطئه های مخالفان و بهره مندی از تاییدات الهی وظایف خود را ادامه بده با انها اینگونه سخن بگو و احتجاج کن.

درس سوره فرقان:مشركان و منکران معاد، با بهانه های مختلف با قران(که ازجانب خدا نازل شده) و پیامبر مخالفت می کنندکه سرانجام انها هلاکت دنیوی و عذاب اخروی خواهد بود. با انها اینگونه احتجاج کن و چون تابع هوا و هوس خود هستند متذکر نمیشوند. تو ضامن هدایت انها نیستی. با عنایت به جهانی بودن رسالتت، با توکل برخدا و بوسیله قران، تنها بشارت و انذار بده.

درس سوره کهف:امکانات و عوامل مادی فناپذیر و برای امتحان انسانهاست. اتکا بر انها و پرستش و اطاعت از معبودان غیر خدا، و فراموشی از پرودگار یگانه که غالب بر همه عوامل مادی است و ولایتش را بطرق مختلف اعمال میکند،شرک و مایه خسران و عذاب آتشین بوده در مقابل ، باور به توحید و لقای رب و انجام عمل صالح، ماندگار و نجات دهنده است. ای پیامبر هدایت قران که کتاب نازل شده از سوی خداست را به مردم برسان و از اعراض انها اندوهگین نباش و صبر کن.

درس سوره یوسف :حکمرانی و سرپرستی بر جهان تنها از ان خداست. لذا مشیتها و سنت های خود ازجمله رحمت رسانی و حفاظت از بندگان، عطای پاداش دنیوی و اخروی به نیکوکاران و اهل تقوا و صبر و بی اثر کردن کید خاینین و شیطان در حق انها، نصرت اهل ایمان و عذاب مجرمین را محقق میکند .پس ای پیامبر علیرغم اعراض اکثریت مردم، با ایات روشن قران و صبر و امید و توکل به خدا، به دعوت خود به توحید و نفی شرک ادامه بده .

درس سوره قصص: بیان عطاهای متعدد خدا به موسی و بنی اسراییل مستضعف، و نابودی فرعون و قارون مفسد مستکبر و سپاهش از ایات روشنگر خداست برای بشارت اهل ایمان. اما کافران بخاطر دلبستگی زیاد به زندگی دنیا و اتکا به معبودان و اربابان غیر خدا، با طرح بهانه های مختلف هدایت خدا و رسولان را نمی پذیرند. ای پیامبر با آیات وحی انها را انذار کن و تذکر بده که فرجام خوش در سرای اخرت برای اهل تقوا و نیکوکاران است. با امید به رحمت خدا و بدون ترس و تاثیر از مخالفان، به دعوت خود ادامه بده .

درس سوره نمل: قران،کتاب روشنگر و مایه هدایت و بشارت برای اهل ایمان است. اقوام قبل هم در برابر پیام رسولان خدا به تکذیب و انواع مخالفت پرداختند البته حق پذیرانی هم بودند و خداوند مخالفان را هلاک و مومنان را نجات داد. ای پیامبر در برابر مشرکان و منکران معاد و عذاب الهی،اینگونه احتجاج کن و از روگردانی شان از پیامهای هدایتگرت نگران نباش چرا که خدا در مورد انها حکم میکند.پس با توکل بر خدا به رسالت خود ادامه بده تا هرکه در برابرایات حق تسلیم است، هدایت پذیرد. در اخرت نیز قطعا اورندگان خیر و نیکی در امان و حاملان بدی در آتش سوزان به سزای خود خواهند رسید.

درس سوره حجر: تثبیت و تقویت پیامبر در وظیفه انذار مردم از عذاب الهی و قیامت با بی توجهی به هجمه های مخالفان قرآن و واگذاردن انها به خدا و حمد و عبادت پرودگار
توضیح:ای پیامبر این کافران که در انکار پیام قران بهانه های مختلف میاورند و تسلیم حقیقت نمی شوند را به خدا واگذار که بزودی در موعد مقرر هلاک و قران نیز حفظ خواهد شد. خدای قادری که نعمات مختلف در آسمان و زمین را پدید اورده همه را در قیامت محشور خواهد کرد. شیطان و انسانهایی که با تحریکات او گمراه شدند، قطعا در جهنم و بندگان پرهیزکار خدا در بهشت خواهند بود. به بندگانم بگو که خدا ضمن رحیم و غفور بودن، عذاب دردناک همانند عذاب هلاکت بار مجرمین اقوام پیش نیز دارد. و هشدار بده که قطعا از کارهایی که میکنند، مواخذه خواهند شد. در این راه به مشرکین و مخالفتهایشان اهمیت نده که ما ترا از شر انها کفایت می کنیم. با سجده و عبادت خدا نیز، برملالتهای ناشی از گفتار و رفتار آنها غلبه کن.

درس سوره مسد : ابی لهب (از سران مقابله با رسول الله و پیام وحی) علیرغم استفاده از همه توانش ناکام ماند و در آخرت به همراه یاری دهندگانش ،در آتش اعمالشان خواهند سوخت.

درس سوره هود: پیام کتاب خدا و رسولانش، انحصار عبادت به الله، بازگشت نهایی انسانها بسوی خدا و بشارت به توبه کنندگان و انذار منکران از عذاب بزرگ است. اما دنیاطلبان با اقدامات مختلف مثل تکذیب، طرح بهانه ها و اتهامات به رسولان، تمسخر رسولان و پیروانشان و مقابله همه جانبه با اهل ایمان با راه خدا مخالفت کرده اند که همواره ناکام مانده و نهایتا با پیروانشان توسط عذاب الهی هلاک شده در حالیکه رسولان و مومنان نجات یافته اند. پس ای پیامبر با استقامت ماموریت خود را انجام ده و با صبر و نماز و عبادت تنها بر خدا توکل کن.
درس سوره قدر: آغاز نزول قرآن (وایجاد سازوکار القای آیات وحی به پیامبرص) در شب قدر بوده است. شبی مملو از برکت و سلام که فرشتگان و روح برای تحقق اوامر خدا بر زمین نازل میشوند.

محورهای تکرار شده در سوره های مرحله ششم:

1-اکثریت این قوم دنیا طلب و تابع هوی و هوس و دارای عقاید غلط بوده حتی درصورت اتیان نشانه های جدید بازهم رو برمیگردانند . با بهانه های مختلف ازجمله درخواست معجزه هدايت قران را نمی پذیرند

2-تایید و تثبت پیامبر: خودت را از ایمان نیاوردن انها اذیت نکن.و با توکل برخدا و صبر و نماز و بی توجه به توطئه های مخالفان وظایف خود را ادامه بده .

3- قران،کتاب روشنگر و هدایت کننده انسانها و انذار دهنده و بشارت دهنده از جانب خدا بر پیامبر نازل شده است.
نکته:بیشترین تکرار کلمه قران در این مرحله است. همچنین دومین و سومین تحدی به قران.در سوره اسرا و هود بیان شده است. در تمام سوره های این مرحله نام قران یا کتاب (اشاره به قران) امده است (بجز سوره مسد)

4-اشاره به اقوام قبل که با اقدامات مختلف مثل تکذیب، طرح بهانه ها و اتهامات به رسولان، تمسخر رسولان و پیروانشان و مقابله همه جانبه با اهل ایمان با راه خدا مخالفت کرده اند که همواره ناکام مانده و نهایتا با پیروانشان توسط عذاب الهی هلاک شده در حالیکه رسولان و مومنان نجات یافته اند

5- خداوند غالب بر همه عوامل مادی است و مشیت و ولایت و نصرتش را بطرق مختلف اعمال میکند


نکات و موضوعاتی که برای نخستین بار در این مرحله بیان شده است:

-آغاز استعمال عبارت کتاب مبین و تکرار ان در سوره های شعرا، یوسف، قصص،نمل،
-اولین اشاره به اینکه علمای یهود طبق کتابهای خود،از ارسال پیامبر اسلام و کتابش مطلعند و حاضر به تایید و تصدیق این موضوع بوده اند.

-اولین کاربرد لفظ توکل بر خدا
-اولين اشاره به تلاش مشركان برای اخراج پیامبر از مکه
-اولین استفاده از لفظ للعالمین برای رسالت پیامبر ص.
-اولین کاربرد لفظ مشرک در قران.
-اولین کاربرد دین القیم که توسط حضرت یوسف برای دینی عاری از شرک بیان شده است.
اولین کاربرد توام یقیمون الصلاه و یوتون الزکوه در وصف مومنان
- تنها تاکید بر حفظ قران توسط خداوند در سوره هود (نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون)
-اولین کاربرد صد عن سبیل الله برای مشرکان مکه
-اولین اشاره به اینکه انسانها در این جهان در معرض امتحان الهی هستند


مشخصات مرحله ششم: تشدید مخالفتها و اقدامات مشرکان و متقابلا افزایش حمایت از قران، پیامبر و مسلمانان
توضیح: تاکید بر روشنگر و هدایت کننده بودن قرآن عظیم که از جانب خداوند نازل شده است. تشدید مخالفتها با قران و بهانه ها و اتهامات و اقدامات مشرکان و تهدید به اخراج پیامبر از مکه. پاسخ به بهانه های مخالفان و دلداری و رفع نگرانی پیامبر توسط خداوند که هرکار کنی اکثریت اینها ایمان نیاورده و حقیقت را نمی پذیرند. تو ضامن هدایت انها نیستی. با عنایت به جهانی بودن رسالتت، بی توجه به مخالفان و با صبر و توکل برخدا و نماز و عبادت، بوسیله قران، تنها بشارت و انذار بده.
حمایت و تثبیت پیامبر و مومنان با بیان سنت خدا در نعمت بخشی و نصرتهای خدا به رسولان قبل و پیروانشان و هلاکت مخالفان رسولان الهی که اقدامات متنوعی در مقابله با رسولان انجام دادند.
استمرار دعوت توحیدی و تبیین مفهوم شرک و اینکه پرودگار یگانه که غالب بر همه عوامل مادی است اراده و مشیتش را بطرق مختلف اعمال میکند. بیان برخی دستورات عبادی و اخلاقی به مسلمانان،
اشاره به مشابه بودن قرآن و پیامبر با کتب و انبیای قبل و خبر از گواهی علمای اهل کتاب بر صدق پیامبر و ایمان آوردن انها
اواسط این مرحله مقارن با اغاز اسکان مسلمانان در شعب ابی طالب و محرومیتهای بیشتر است.


شامل سوره های شعرا اسرا فرقان کهف یوسف قصص نمل حجر مسد هود قدر


سیدکاظم فرهنگ
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن هستند
Guest
جهش به انجمن  
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن نمی باشید.

قدرت گرفته از YAF 1.9.6.1 | YAF © 2003-2022, Yet Another Forum.NET
این صفحه در مدت زمان 0.129 ثانیه ایجاد شد.