آپارات اينستاگرام لينكداين
logo
پر بازدید ترین عناوین تالار از ابتدا: ایه 59 سوره احزاب(حجاب):زنان مسلمان،جلباب(روپوش) رابه بدن خود نزدیک کنند تا مورد اذیت قرار نگیرند (تعداد مشاهده:65081)    اوقات نماز های یومیه در قران (تعداد مشاهده:52318)    آیا زنان کفار که به اسارت مسلمانان در می آیند بر مسلمانان حلال میشوند و زناشویی با آنها اشکال ندارد (تعداد مشاهده:41903)    عسل شفا بخش همه مردم-ایه 69سوره نحل (تعداد مشاهده:39078)      پر بازدید ترین عناوین سه ماه گذشته: فهم سوره صاد:خطاي حضرت داود،سليمان و ايوب در سوره صاد چيست؟ ارتباط اين سه داستان با محور سوره چيست؟    تفسير و فهم سوره صافات:منظور از والصافات صفا چيست؟    وضعیت کوهها در قیامت چگونه خواهد بود؟اوصاف و آیات مختلف قران برای توصیف قیامتی جبال    دانلود فایل پی دی اف تدبر در سوره های مرحله سوم نزول بارویکرد انسجام درونی سوره ها       آخرین رویداد تالار: انتشار چاپ سوم كتاب مباني و روش فهم ساده قران بصورت رنگي      

توجه

Icon
Error

محسن Offline
#1 ارسال شده : 1395/09/22 03:12:50 ب.ظ
محسن

رتبه: Member

گروه ها: member
تاریخ عضویت: 1390/07/05
ارسالها: 23

1 تشکر دریافتی در 1 ارسال


به نام خدا

قرآن کریم میفرماید:

...و زیّنا السَماءَ الدُنیا بِمَصابِیحَ ...(فصلت/12)

ما آسمان دنیا را به چراغها آذین بستیم.

این آیه و آیاتی نظیر آنکه دربارۀ زینت آسمان دنیا سخن میگوید، باعث پیدایش این نظریه شده است که آنچه ما در شب در آسمان میبینیم، ستارگان شبتاب آسمان اول هستند و آسمان دوم برای ما مشهود و معلوم نیست.

پیشتر دیدیم که این نظر با آیاتی دیگر دربارۀ آسمانها سازگاری ندارد؛ زیرا هفت آسمان پس از زمین به وجود آمدهاند، در حالی که ستارگان شبتاب هرکدام یک خورشید هستند. به ویژه که قرآن کریم همین چراغهای زینتی را سبب رجم شیاطین میداند.


واقعیت این است که این چراغها که در قرآن بیان شده است، ستارگان مشهود ما نیستند، بلکه سنگپاره های آسمانی از جرقه های کرۀ منهدم شدۀ میان مریخ و مشتری هستند.

قرآن کریم میفرماید:
إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزينَةٍ الْکَواکِبِ6وَ حِفْظاً مِنْ کُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ7لا يَسَّمَّعُونَ إِلَي الْمَلَإِ الْأَعْلي‏ وَ يُقْذَفُونَ مِنْ کُلِّ جانِبٍ8(صافات 8-6)

ما آسمان نزدیکتر را با زيور کوکبها آذین بستیم و آن کوکبها و سیارکها را دژی ساختیم برای جلوگیری از هر شیطان سرکش تا گوش فرا ندهند به ملاء اعلی و کارگزاران عالم بالا و سنگباران شوند از هر سوی.

مصابیح جمع مصباح و به معنای چراغها است.

کواکب نیز جمع کوکب است و کوکب در لغت به معنای جرقۀ آتش است؛ چنانکه گفته میشود: »کوکب الحدید«. عرب ستارگان را از این جهت کوکب میخواند که مانند جرقۀ آتش کوچک و درخشان هستند.

این کوکبها چراغ آسمان اول و سبب زینت آن هستند و بر اساس نظریه ای که بیان شد اینها زینت و چراغ مریخ اند که آسمان اول و نزدیکتر است و از افق مریخ کاملا مشهود هستند. افزون بر این، همین »کواکب« و »چراغها« سبب رجم شیاطین هستند تا نتوانند از محدوده ای بالاتر روند.

قرآن کریم میفرماید:

وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابيحَ وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطينِ وَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعيرِ (ملک/5)
و در حقیقت، آسمان دنیا را با چراغهايی زینت دادیم و آن را مایۀ طرد شیاطین ]= قواى مزاحم[ گردانیدیم و براى آنها عذاب آتش فروزان آماده کرده ایم.

ضمیر »ها« در «جعلناها» به مصابیح برمیگردد و معنای آیه چنین میشود:

ما آسمان دنیا را به چراغهايی زینت بستیم که این چراغها را »رجوم« برای شیاطین قرار دادیم.

»رجوم« جمع « رجم »به معنای سنگ انداختن است. میدانیم که غیر از دو کرهای که در منظومۀ ما قرار دارند و ما گاهی آنها را میبینیم، بقیۀ آنچه که به عنوان ستاره و چراغ در شب میبینیم، مرکز منظومه ها هستند.

حال سؤال این است که آیا خداوند اینها را برای شیاطین »رجم« قرار داده است؟ اینها در آسمان نسبت به ما ثابت هستند در حالی که »رجم«، چیزی است که پرتاب میشود. پس منظور از این چراغها، نمیتواند کرات آسمانی یا ستارگان ثابتی باشد که در شب دیده میشود. قرآن کریم نیز هیچگاه نفرموده است که ما نجوم را رجم شیاطین قرار دادیم.

امادربارۀ اینکه رجم شیاطین چگونه و به چه دلیل است، در آیات قرآن کریم اشاراتی وجود دارد؛ به این ترتیب که شیاطین به فضا صعود میکردند و در جایگاههايی، بر روی سنگپاره ها، مینشستند و بر آنچه توسط فرشتگان الهی نازل میشد، گوش میدادند، اما پس از نز ول قرآن، راه آسمان بر شیاطین بسته شد. از آن پس اگر شیاطین بخواهند از محدودهای مشخص فراتر روند، سنگباران میشوند و به منطقۀ فرشتگان راه نمییابند:

لا يَسَّمَّعُونَ إِلَي الْمَلَإِ الْأَعْلي....(صافات/8)

شیاطین دیگر نمیتوانند به حرفهای ملاء اعلی گوش بدهند و استراق سمع کنند.
«ملاء»در اصطالح قرآن، به معنای » قوم و مجریان اموراست. مانند «ملاء فرعون(اعراف/103)»، «ملاء حضرت سلیمان(نمل/38)» و «ملاء بلقیس(نمل/29 و 30)» . دربارۀ سران قوم نوح آمده است:

قَاَل اْلمَلاْ لذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ...(اعراف/66)


قرآن کریم در دو آیه از »مْلا اعلی« سخن گفته است که منظور از آن کارگزاران الهی در عالم بالا هستند؛ به بیانی دیگر جمعیت سران و کارگزاران عالم بالا، که به فرمان خداوند در خدمت روح القدس هستند و فرمان ربوبی را از طريق روح القدس میگیرند و اجرا میکنند و سپس به جایگاه خود برمیگردند، مْلا اعلی هستند.

گویا قرآن کریم درصدد بیان این نکته است که محافظتی در آسمان صورت گرفته است و شیاطین نمیتوانند بدانجا راه یابند و به صحبتهای مْلا اعلی و فرشتگان گوش بدهند.

پس بر اساس این آیات شریف، آذین بستن آسمان با حفظ همراه است؛ یعنی همان چیز ی که وسیلۀ زینت است، وسیلۀ محافظت هم هست و همان چراغها وسیلۀ رجم هم هستند و دیگر شیاطین نمیتوانند استراق سمع کنند و اگر بخواهند از منطقهای عبور کنند، از هر طرف سنگباران میشوند.

لا يَسَّمَّعُونَ إِلَي الْمَلَإِ الْأَعْلي‏ وَ يُقْذَفُونَ مِنْ کُلِّ جانِبٍ8دُحُوراً وَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ9إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ10(صافات/10-8)

]به طورى که[ نمیتوانند به انبوه ]فرشتگانِ[ عاَلم بالا گوش فرا دهند، و از هر سوى پرتاب میشوند. با ش دت به دور رانده میشوند و برایشان عذابی دایم است. مگر کسی که ]از سخن بالايیان[ یکباره استراق سمع کند، که شهابی شکافنده از پی او میتازد.

در جای دیگری میفرماید:

وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَيَّنَّاها لِلنَّاظِرينَ16وَ حَفِظْناها مِنْ کُلِّ شَيْطانٍ رَجيمٍ17إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبينٌ18(حجر18-16)

و به یقین، ما در آسمان برجهايی قرار دادیم و آن را براى تماشاگران آراستیم و آن را از هر شیطان راندهشدهاى حفظ کردیم. مگر آنکس که دزدیده گوش فرا دهد که شهابی روشن او را دنبال میکند.

کوتاه سخن اینکه آنچه سبب زینت آسمان دنیا، یعنی نزدیکترین آسمان میشود، شهاب سنگهای سرگردانی هستند که از کرۀ مریخ به راحتی دیده میشوند و شب زيبايی را برای آن به وجود میآورند و البته از زمین هم با رصد کردن میتوان آنها را دید.


كلمات كليدي: ستاره مصباح كوكب شهاب شيطان مريخ اسمان
سیدمحسن میرباقری
 1 کاربر از محسن برای ارسال مفیدش تشکر کرده است.
omidmahdi در تاریخ 1395/10/04
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن هستند
Guest (2)
جهش به انجمن  
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن نمی باشید.

قدرت گرفته از YAF 1.9.6.1 | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
این صفحه در مدت زمان 0.118 ثانیه ایجاد شد.
logo-samandehi