آپارات اينستاگرام لينكداين
logo
پر بازدید ترین عناوین تالار از ابتدا: مطالب زیبا با آیات (تعداد مشاهده:92673)    ایه 59 سوره احزاب(حجاب):زنان مسلمان،جلباب(روپوش) رابه بدن خود نزدیک کنند تا مورد اذیت قرار نگیرند (تعداد مشاهده:86760)    آیا زنان کفار که به اسارت مسلمانان در می آیند بر مسلمانان حلال میشوند و زناشویی با آنها اشکال ندارد (تعداد مشاهده:73134)    اوقات نماز های یومیه در قران (تعداد مشاهده:67538)      پر بازدید ترین عناوین سه ماه گذشته: در ایه 87 سوره حجر،منظور از سبع من المثانی چیست؟ ایا سوره حمد است؟    آيا شيوع بيماريهاي واگيردار مثل کرونا عذاب خداست؟ یا امتحان است؟    تدبر و فهم سوره حجر:فاصدع بما تومر یعنی چه؟ آیا آغاز علنی شدن دعوت بوده است؟    رعايت نظافت و بهداشت: توصيه به پاكي و طهارت       آخرین رویداد تالار: موفقیتهای اموزشی ترویجی قرآن پویان در سال 1398      

توجه

Icon
Error

kabir Offline
#1 ارسال شده : 1396/02/10 00:23:18 ق.ظ
kabir

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member
تاریخ عضویت: 1390/11/17
ارسالها: 212

5 تشکر دریافتی در 4 ارسال
بلند یا اهسته خواندن نماز از منظر قران

مسأله ی 264- برمبناى آيه ى «وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها وابْتَغِ بَيْنَ ذلكَ سَبيلًا» (سوره ى اسرى، آيه ى 110) هم فرياد زدن در نماز حرام است و هم آهسته اى كه خودت هم آن را نشنوى، بلكه راهى ميانه ى اين دو را بايستى برگزينى، و اين كه جهر و اخفات در نماز كلًا منفى باشد- كه در اين صورت ذكرى هم نخواهد بود- درست نيست، و تنها يك راه كه اين جا «سبيلًا» آمده و نه سَبيلينْ: دو راه، كه جهر و اخفات باشد، و اين راه زياد بلند خواندن نيست كه «ولا تجهر» و آهسته اى هم كه آن را نشنوى نيز نيست كه: «ولاتخافِتْ بها» بلكه تنها آهسته اى است كه آن را خود بشنوى و اگر «لاتجهر» موردش بلند خوانى به منظور شنيدن خداست، حرام است و چنان چه به علت هايى ديگر باشد در كل نمازها جايز است، چنان كه مخفى خواندن نيز در همه ى اين ها جايز است.

نهايت اين كه براى زنان آهسته خواندن كلًا رجحان دارد ولى براى مردان رجحان بلند خواندن به استثناى ظهرين است، و چون «صلاتك» تمامى اذكار نمازهاى پنج گانه را دربردارد، و اين «لاتجهر» و «لاتخافت» هم كلى است .
مسأله ی 265- ظاهراً بلند خواندن حمد و سوره در نماز ظهر جمعه- همآنند خود نماز جمعه- واجب است، كه اصولًا روز جمعه به جز نماز جمعه نمازى ديگر واجب نيست، چه دو ركعتى كه جمعه ى رسمى است، و چه چهار ركعتى كه با نبودن شرائط جمعه ى دو ركعتى بدل او محسوب است. و آن هم برحسب رواياتى زياد به نام نماز جمعه ناميده شده و بلند خواندن حمد و سوره ى نماز جمعه به هر دو معنى واجب است.

از رساله اقای صادقی تهرانی
admin1 Offline
#2 ارسال شده : 1396/02/19 06:06:28 ق.ظ
admin1

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member, Administrators
تاریخ عضویت: 1390/02/14
ارسالها: 189

4 تشکر دریافتی در 3 ارسال
اگر صلاه را مطلق و ﺟﻨﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻣﻌﻨﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ: ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﻳﺎ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﺨﻮﺍﻥ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﺍﻩ ﻭﺳﻄﻰ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮ، ﺑﻌﻀﻰ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺮﺏ ﻭ ﻋﺸﺎ ﻭ ﺻﺒﺢ ﻭ ﺑﻌﻀﻰ ﺭﺍ ﺁﻫﺴﺘﻪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﻬﺮ ﻭ ﻋﺼﺮ. ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺟﻬﺮ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺧﻔﺎﺕ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﺨﺺ ﻫﻢ ﻧﺸﻨﻮﺩ، ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﺮﺍﺩ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻭ ﺍﺧﻔﺎﺕ ﺭﺍﻩ ﻭﺳﻄﻰ ﺑﺮﮔﺰﻳﻦ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﺪ

ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺎ ﺟﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﺧﻔﺎﺕ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺩﻭﻡ ﻟﺎﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﺪﺍﻯ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﺁﻳﺎ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﻛﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﻛﺪﺍﻡ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺁﻳﻪ ﻭﺟﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻧﻘﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺧﻔﺎﺕ ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﻢ ﻧﺸﻨﻮﻯ، ﺟﻬﺮ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺪﺍﻳﺖ ﺭﺍ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨﻰ «1» ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻫﺴﺖ: «ﺟﻬﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺻﺪﺍﺳﺖ، ﺍﺧﻔﺎﺕ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎﻳﺖ ﻧﺸﻨﻮﺩ، ﺣﺪ ﻭﺳﻂ ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎﻳﺖ ﺑﺸﻨﻮﺩ «2»

-تفسیر احسن الحدیث
مدیر تالار
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن هستند
Guest
جهش به انجمن  
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن نمی باشید.

قدرت گرفته از YAF 1.9.6.1 | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
این صفحه در مدت زمان 0.026 ثانیه ایجاد شد.
logo-samandehi