logo
پر بازدید ترین عناوین تالار از ابتدا: ایه 59 سوره احزاب(حجاب):زنان مسلمان،جلباب(روپوش) رابه بدن خود نزدیک کنند تا مورد اذیت قرار نگیرند (تعداد مشاهده:25418)    اوقات نماز های یومیه در قران (تعداد مشاهده:22985)    عسل شفا بخش همه مردم-ایه 69سوره نحل (تعداد مشاهده:20620)    آيات 11تا 13 حجرات:برادران ایمانی هم رامسخره نکنید.بدگمان نباشید.غیبت نکنید.تجسس نکنید (تعداد مشاهده:13896)      پر بازدید ترین عناوین سه ماه گذشته: با غرور و تكبر در ميان مردم ظاهر نشو    در حال مستی به نماز نزدیک مشوید تا اينكه بدانيد چه مي گوييد    احسان به همسايه ها و همراهان و هم نشينان    در حالت جنب به نماز و مسجد نزديك نشويد تا اينكه غسل كنيد       آخرین رویداد تالار: تعداد کل بازدیدهای تالار گفتگوهای قران پویان از 3 میلیون عبور کرد.      

توجه

Icon
Error

farhang Offline
#1 ارسال شده : 1395/10/17 01:00:53 ب.ظ
سید کاظم فرهنگ

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member, Administrators
تاریخ عضویت: 1390/02/31
ارسالها: 408
مرد
Iran (Islamic Republic Of)

20 تشکر دریافتی در 16 ارسال
تفسیر قران -تفسیر و ترجمه فارسی سوره نسا-سوره نسا ایه 34-زدن زنان در سوره نسا-قوام بودن مردان بر زنان-


به نام خدا

سوره نسا از سوره های مدنی است که پس از سوره های بقره و ال عمران و پیش از سوره های نور و احزاب نازل شده است.

این سوره شامل احکام خانوادگی و اجتماعی و بیان روابط مسلمانان با کفار،اهل کتاب و منافقین میباشد.

فراز اول آیات 1-10


از محورهای اصلی این فراز توصیه به حفظ حقوق یتیمان است.

کلمه یتامی ،14بار در قران بکار رفته که 8 بار ان در سوره نسا و از این میان،4بار در ایات 1-10 بکار رفته که نشان دهنده محوری بودن این موضوع در این سوره بویژه در فراز نخست سوره میباشد.


آیه 1:ای مردم از پرودگارتان که همه شما را از یک نفس خلق کرده ،پروا کنید. ازخدا و ارحام و خویشان نسبی خود پروا کنید.

از اینجا وظایف اولیا و سرپرستان نسبت به یتیمان در 12 مورد بیان میشود

آیه 2: 1- عین اموال یتیمان را (شما که سرپرست انها هستید) به خودشان بدهید

2- و مال نامرغوب را با مال طیب انها عوض نکنید.و

3- مال انها را نخورید(به اموال خودتان ملحق نکنید)که گناه بزرگی است.
آیه 3: 4- اگر میترسید (احتمال میدهید و نه اینکه اطمینان دارید) که قسط وعدل را در (ازدواج با)یتیمان رعایت نکنید،با دو ،سه یا چهار زن(دیگر) که بر شما پاک وحلال هستند ازدواج کنید .

بیان نکاتی خارج از موضوع یتیم ، در خصوص ازدواج
{اما اگر ترس ان دارید که (در میان این زنان هم )به عدالت رفتار نکنید پس تنها با یک زن یا کنیزانتان (که لزومی به رعایت عدالت در تقسیم و هم بستری با انها نیست) ازدواج کنید.این توصیه ها برای ان است که ستم نکنید.
آیه 4 : ومهریه (زنانی که با انها ازدواج کردید) را به خوشی بدهید .اگر خودشان با رغبت ،چیزی از مهریه را بخشیدند،(منعی ندارد)و انرا گوارا دریافت کنید.}

آیه 5: 5-اموال را به افراد(یتیم) سفیه (سست عقل) ندهید.(بلکه خوتان اختیار اداره ان اموال را عهده بگیرید)-چرا که این اموال را خدا وسیله قوام زندگی شما قرارداده (و نباید تلف شده یا بی استفاده بماند)-

6-(با اداره مدبرانه اموال یتیمان سست عقل) مخارج زندگیشان را تامین کنید و خوراک وپوشاک شان دهید.

7-با انها به نیکویی سخن بگویید.

آیه 6: 8- یتیمان را بیازمایید تا در صورت برخورداری از شرایط زیر،اموالشان را به انها برگردانید
سلامت عقلی(که از ایه قبل استفاده شد) رسیدن به حد ازدواج (رشد جسمی )و رشد عقلی(تدبیر معاش )

9-مبادا اموال انها را قبل از انکه بزرگ شوند(واموالشان را مطالبه کنند )به اسراف و با شتاب بخورید (و مصرف نمایید)

10- وبرای حق سرپرستی انها،اگر غنی هستید از اجرت گرفتن ،خودداری کنید و اگر فقیر و نیازمند هستید،به مقدار متعارف (از مال یتیم ) بردارید.

11- و هنگام تحویل اموال به انها،شاهد بگیرید.

آیه 7: 12-نفی یک سنت غلط:هم مردان و هم زنان(یتیم وغیر یتیم) از ماترک والدین و خویشان ارث می برند چه کم باشد چه زیاد.

(به بهانه کم بودن ما ترک یا جنسیت ،فرزتدان یا دختران و زنان یتیم شده را از ارث و حق مسلم انها محروم نکنید)

بیان نکته ای خارج از موضوع یتیم در خصوص تقسیم ارث:

{آیه 8:در هنگام تقسیم ارث ،اگر خویشاوندان غیر وارث و یتیمان و مساکین حاضر شدند(مطلع شدند و انتظاری از این ارث داشتند)، انها را هم برخوردار سازید(چیزی به انها بدهید) و با نیکویی و متعارف با انها سخن بگویید(انها را نرانید با سخنان درشت و کنایه امیز)}

نکته:همان طور که انسانها در زمان حیات خود،علاوه بر رفع حوایج خود وخانواده، باید به فکر بستگان و مساکین و فقرا باشند و از اموال خود انها را بهر ه مند کنند،وراث هم باید در تقسیم ارث چنین کنند.

خداوند برای اینکه اثربخشی و ضمانت اجرایی این توصیه ها نسبت به یتیمان را بیشتر سازد،ابتدا در ایه 9 توصیه ای وجدانی میکند و سپس در ایه 10 از عاقبت مجازات اخروی این کار انذار میکند:

آیه 9:( وجدان همه افراد را مخاطب خود میکند که )اگراز اینده فرزندان ضعیف خود پس از مرگتان بیم دارید (و نگران ضایع شدن حق و حقوق انها بعد از خود هستید)پس الان هم (در مورد یتیمانی که سرپرست انها هستید) از خدا پروا کنید و حقوق انها را بدرستی ادا نمایید.و سنجیده و محکم سخن بگویید.

نکته :از ایه 5 تا ایه 9 سه بار راجع به درست سخن گفتن تاکید شده است. که دوبار ان نسبت به یتیمان و یک بار نسبت به یتیمان و مساکین و خویشاوندان بکار رفته است. که این امر اهمیت زیاد نحوه سخن گفتن و نرنجاندن یتیمان و سایرین را در قران می رساند.

آیه 10:همانا کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند(حقوق انها و توصیه های فوق الذکر را رعایت نکنند) در واقع اتش را به شکم های خود وارد میکنند و در اتشی شعله ور وارد خواهند شد.

درس فراز اول سوره نسا:ایات 1-10: تاکید زیاد بر رعایت حقوق مالی یتیمان و سخن گفتن نیکو با انهاکلمات کلیدی:تفسیر سوره نسا زنان مردان یتیم
سیدکاظم فرهنگ
farhang Offline
#2 ارسال شده : 1395/11/02 08:07:03 ب.ظ
سید کاظم فرهنگ

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member, Administrators
تاریخ عضویت: 1390/02/31
ارسالها: 408
مرد
Iran (Islamic Republic Of)

20 تشکر دریافتی در 16 ارسال
فراز دوم سوره نساء:آیات 11-14

این فراز به بیان احکام ارث اختصاص دارد

آیه 11:به بیان احکام ارث فرزندان و والدین می پردازد:

خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى ‏كند
1-سهم پسر همانند سهم دو دختر است

2-و اگر دو دختر و بيشتر باشند سهم آنان دو سوم ماترك است

3-و اگر [دخترى كه ارث مى ‏برد] يكى باشد نيمى از ميراث از آن اوست

4-و براى هر يك از پدر و مادر وى [متوفى] يك ششم از ماترك [مقرر شده] است اين در صورتى است كه [متوفى] فرزندى داشته باشد

5-ولى اگر فرزندى نداشته باشد و [تنها] پدر و مادرش از او ارث برند براى مادرش يك سوم است

6-و اگر او برادرانى(یا خواهرانی) داشته باشد مادرش يك ششم مى ‏برد

[البته همه اينها]پس از انجام وصيتى است كه او بدان سفارش كرده يا ادای دیون(و قرض ها ست كه بايد اول ،از ماترک کسر و پرداخت شود)

شما نمى دانيد پدران و فرزندانتان كدام يك براى شما سودمندترند [اين] فرضى است از جانب خدا زيرا خداوند داناى حكيم است

نکته1-:ایه در خصوص سهم پدر در دو حالت اخیر(5و6) ساکت است.برخی مانند تفسیر المیزان و الفرقان بر این نظرند که سهم پدر همواره همان یک ششم است.اما برخی مفسران و نیز فقها معتقدند که در این حالت ،باقی مانده ارث ،سهم پدر است یعنی دو سوم یا پنج ششم. که باتوجه به تاکید منحصر بودن وراث به ابوین در متن آیه، و نیز منطق قران در تقسیم ارث زنان و مردان ،نظر دوم صحیح تر به نظر میرسد.

نکته2:در حالت اخر که اگر متوفی،دارای اخوه باشد،اکثر مفسران اخوه را فقط به براداران (دو برادر یا معادل ان یعنی چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر) تعبیر کرده اند.اما تفسیر الفرقان با توجه به کاربرد اخوه در ایه 176 همین سوره و نیز جمله معروف انما المؤمنون اخوة ،اخوه را شامل خواهران تنها نیز میداند .با توجه به مفهوم ایه که بعلت وجود اخوه،سهم مادر را کمتر و سهم پدر را بیشتر میکند و نیز ایه 176، نظر دوم یعنی شمول هم خواهران و هم برادران صحیح تر است.

نکته3:تقسیم ارث و محاسبه ماترک متوفی،پس از کسر میزان دیون و قرض های او و نیز وصایای او(حداکثر در یک سوم مال) است.


آیه 12 :به بیان ارث بری زن وشوهر از یکدیگر می پردازد:

1- ارث شوهر:و نيمى از ميراث همسرانتان از آن شما [شوهران] است اگر آنان فرزندى نداشته باشند و اگر فرزندى داشته باشند يك چهارم ماترك آنان از آن شماست [البته] پس از انجام وصيتى كه بدان سفارش كرده‏ اند يا دينى (كه بايد کسر شود)

2-ارث زن:و يك چهارم از ميراث شما براى آنان (زنان) است اگر شما فرزندى نداشته باشيد و اگر فرزندى داشته باشيد يك هشتم از ميراث شما برای ايشان خواهد بود [البته] پس از انجام وصيتى كه بدان سفارش كرده‏ ايد يا د ينى (كه بايد کسر شود)

3-و اگر مرد يا زنى كه از او ارث مى ‏برند كلاله باشد و براى او برادر يا خواهرى باشد پس براى هر يك از آن دو يك ششم [ماترك] است و اگر(تعداد) آنان بيش از اين باشند در يك سوم [ماترك] مشاركت دارند [البته] پس از انجام وصيتى كه بدان سفارش شده يا د ينى كه [بايد استثنا شود به شرط آنكه از اين طريق] زيانى [به ورثه] نرساند

اين است‏ سفارش خدا و خداست كه داناى بردبار است

نکته 4:در اخرین ایه سوره نسا یعنی ایه 176 نیز به میراث کلاله اشاره شده و در آنجا سهم بیشتری برای خواهر و برادر قایل شده است.
برخی مفسران،ایه اخر را که سهم بیشتری معین کرده، مخصوص برادران و خواهران والدینی(دارای پدر ومادر مشترک) و برادر وخواهر پدری دانسته اند و ایه 12 را مخصوص خواهر و برادر مادری.البته مرحوم ایت الله تهرانی ،خواهر و برادر پدری را مانند خواهر و برادر مادری میداند و مصداق ایه 12.و مصداق ایه 176 را تنها خواهر و برادر والدینی میداند.

البته از ظاهر ایه ،این تفکیک ها قابل استنباط نیست.تنها تفاوت ظاهری آیه 176 تاکید بر فرزند نداشتن متوفی است (لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) که در ایه 12 این تاکید وجود ندارد. با توجه به بیان تعاریف متفاوت از کلاله ،به نظر میرسد آیه 12 شرایط ارث رسیدن به خواهر و برادر در صورت وجود فرزندان متوفی و فقدان والدینش را بیان میکند که همان سهم یک سوم والدین به خواهران و برداران میرسد.اما در آیه آخر میزان ارث را در شرایط عدم وجود فرزند و والدین متوفی بیان می کند که در این صورت سهم بیشتری (ودر صورت عدم وجود همسر،همه ماترک)به خواهر و برادر می رسد.

آیات 13 و14:این احکام،خدود خداست.هر کس از خدا ورسولش اطاعت کند وارد بهشت میشود و واجد کامیابی عظیم.
اما هرکس از خدا ورسولش سر پیچی کند و از خدود خدا تجاوز کند وارد اتش میشود و عذابی خوارکننده خواهد داشت.

درس این فراز: احکام تقسیم ارث با اولویت اولوالارحام و نزدیکان خانواده وکسر دیون و وصایا، بعنوان حدود الهی باید مراعات شود.

سیدکاظم فرهنگ
farhang Offline
#3 ارسال شده : 1395/11/29 04:29:35 ب.ظ
سید کاظم فرهنگ

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member, Administrators
تاریخ عضویت: 1390/02/31
ارسالها: 408
مرد
Iran (Islamic Republic Of)

20 تشکر دریافتی در 16 ارسال
فراز سوم سوره نساء آیات 15-18

فراز دوم سوره نساء یعنی ایات 11-14 ،به احکام ارث در خانواده تعلق داشت ایه 19 هم به ارث و سپس نکات دیگر زندگی زناشویی می پردازد .لذا ایات 15-18 به نوعی پرانتزی یا معترضه هستند. یعنی شما میتوانید آیه 14 و 19 را پشت سرهم بخوانید بدون اینکه نقصی در محتوای این ایات پیش آید. در آیه 19 به استثنای "الا ان یاتین بفاحشه مبینه" از حکم "لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن" در خصوص همسران اشاره کرده است.
ایه 15 که با "واللاتی یاتین الفاحشه" شروع میشود در واقع به بیان روش اثبات فاحشه مبینه و حکم این زنان پرداخته است.

-بیان راه مواجهه با زنای زنان شوهردار:

اگر همسرانتان مرتکب زنا شدند (انها را به قانون بسپارید) اگر چهار شاهد علیه انها گواهی دادند،انها را در خانه ها نگهدارید تا بمیرند یا توبه کنند (یا به هر علت دیگری ،دست از این کار بردارند)آیه 15

-بیان راه مواجهه با زنای زن و مرد مجرد:
{و اگر مرد و زن مجردی مرتكب زنا مى ‏شوند، آزارشان دهيد
پس اگر توبه كردند و درستكار شدند از آنان صرفنظر كنيد زيرا خداوند توبه‏ پذير مهربان است.آیه 16 }

-بیان شرایط توبه:
{ توبه نزد خداوند تنها براى كسانى(پذیرفته) است كه از روى نادانى مرتكب گناه مى‏شوند سپس به زودى توبه مى‏كنند اينانند كه خدا توبه‏شان را مى ‏پذيرد و خداوند داناى حكيم است آیه 17

و توبه كسانى كه گناه مى‏كنند تا وقتى كه مرگ شان فرا برسد و مى‏گويد اكنون توبه كردم پذيرفته نيست و [نيز توبه] كسانى كه در حال كفر مى‏ ميرند پذيرفته نخواهد بود آنانند كه برايشان عذابى دردناك آماده كرده ‏ايم آیه 18}

تفسیر و تبیین مبسوط دو آیه 15 و16 قبلا بیان شد.

برای مطالعه مقاله مجازات زنا در قران کلیک کنید.

از نکات قابل توجه در این فراز میتوان موارد زیر را یرشمرد:

-روش اثبات جرایمی که مجازات سنگین دارند و به حیثیت فرد در جامعه لطمه میزند،ضابطه ای سخت دارد.

-مجازات هر فردی باید توابع ضوابط و قوانین تشریع شده باشد و نه خودسرانه و تابع سلایق

-در گناهانی که ظهور و نمایان شدن ان در جامعه،باعث شیوع ،تحریک وتشویق دیگران واز بین رفتن قبح ان منکر میشود،بسته مجازات باید طوری طراحی شود که پیش گیرانه و بازدارنده و ضمنا گام به گام باشد.

-مواجهه و مجازات گناهگار و مجرم مبتدی،متفاوت از مجرمان مصر و حرفه ایست.در نخستین ارتکاب ،رویکرد غالب در مواجهه باید تنبه امیز و با هدف بازگشت و توبه فرد خاطی باشد.هفت بار استفاده از کلمات و افعال ریشه تاب(توبه) در سه ایه 16-18 موید این امر است.

-از شرایط توبه جهالت یا غفلت و پشیمانی به موقع است.همان طور که خداوند توبه این افراد را میپذیرد،مومنان نیز باید این چنین باشند.

درس این ایات را میتوان این گونه بیان کرد:بیان احکام مجازات زنا و شرایط پذیرش توبه

ویرایش بوسیله کاربر 1395/11/29 08:51:42 ب.ظ  | دلیل ویرایش: edit

سیدکاظم فرهنگ
farhang Offline
#4 ارسال شده : 1395/11/29 04:32:07 ب.ظ
سید کاظم فرهنگ

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member, Administrators
تاریخ عضویت: 1390/02/31
ارسالها: 408
مرد
Iran (Islamic Republic Of)

20 تشکر دریافتی در 16 ارسال
فراز چهارم آیات 19-21

آیه19
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد براى شما حلال نيست كه زنان را به اكراه ارث بريد و آنان را زير فشار مگذاريد تا بخشى از آنچه را به آنان داده ‏ايد [از چنگشان به در] بريد مگر آنكه مرتكب زشتكارى آشكارى شوند و با آنها بشايستگى رفتار كنيد و اگر از آنان خوشتان نيامد پس چه بسا چيزى را خوش نمى‏ داريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مى ‏دهد {19}

نکات:

-در جمله " ان ترثوا النساء کرها" برخی مفسران انرا ناظر به سنت جاهلی در به ارث بردن همسران مرد متوفی توسط سرپرست جدید خانواده دانسته اند.با توجه به عام بودن آیه،علاوه بر مورد فوق،هرگونه ارث بردن به اجبار و کراهت از زنان(چه خودشان را و چه اموالشان را ،چه مستقیم و چه غیر مستقیم و با تمهیدات و زمینه چینی )حرام است.

-در جمله"ما اتیتموهن"نیز با توجه به آیه 3 همین سوره که " واتوا النساء صدقاتهن نحله"منظور مهریه همسران است.لذا منظور این است که بر زنان خود (چه در طول زندگی و چه در جریان طلاق)سخت نگیرید(تحت فشار نگذارید)که از بخشی یا کل مهریه خود صرف نظر کرده و انرا پس گیرید.

-قاعده فوق یعنی سخت گیری نکردن بر زنان برای صرف نظر کردن از مهریه،یک استثنا دارد و ان هنگامی است که مرتکب فاحشه مبینه شوند.عبارت "فاحشه مبینه" غیر از این ایه در دو ایه دیگر از قران به کار رفته است.در سوره احزاب ایه 30 راجع به مضاعف شدن عذاب همسران پیامبر درصورتیکه فاحشه مبینه بیاورند.در سوره طلاق آیه 1 هم به منع اخراج زنان مطلقه از خانه در دوران عده مگر انکه فاحشه مبینه مرتکب شوند. در تفسیر پرتوی از قران ،گفته است فاحشه مبینه همان است که به شهود یا اقرار تبیین شده باشد.
در این ایه نیز با توجه به ایات قبلی،منظور عمل زنای اثبات شده است.

-جمله عاشروهن بالمعروف نیز بر ایجاد روابط خوب و معروف با زنان تاکید میکند حتی اگر از انها کراهت دارید یا کاملا مورد پسند و رضایت شما نیستند.چه بسا در ورای کراهتی که شما احساس می کنید،خدا خیر بیشتری در آن قرار داشته باشد.شاید منظور ان است که در همان گام اول بروز تعارض ها و نا پسندی ها،به سراغ طلاق نروید.

آیه 20و21:

در ادامه ایه قبل که اگر از زنی کراهت داشتید و علیرغم صبر و تلاش برای سازگاری ،تصمیم به ترک او و ازدواج با زن دیگری گرفتید،نباید از مهریه او حتی اگر زیاد باشد،مقداری بازستانید. چرا که پس گرفتن بخشی از مهریه ملازم بهتان و اتهام به زن و نیز گناهی آشکار است.
عدل و انصاف نیست که از مهریه چیزی پس بگیرید در حالیکه با هم همبستر شدید و هنگام عقد ازدواج، بر ادای این مهریه پیمان بسته اید.

درس این فراز :بیان توصیه ها و الزاماتی برای مردان در رعایت حقوق زنان وهمسران شان.

فراز بعد به بیان محارم در ازدواج می پردازد.

ویرایش بوسیله کاربر 1395/11/29 08:50:55 ب.ظ  | دلیل ویرایش: edit

سیدکاظم فرهنگ
farhang Offline
#5 ارسال شده : 1395/12/15 10:11:41 ب.ظ
سید کاظم فرهنگ

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member, Administrators
تاریخ عضویت: 1390/02/31
ارسالها: 408
مرد
Iran (Islamic Republic Of)

20 تشکر دریافتی در 16 ارسال
به نام خدا

آیات 22 تا 28 سوره نساء

در این فراز خداوند ضمن بیان مباحثی از احکام ازدواج ، ابتدا زنانی که ازدواج با انها حرام است، را نام میبرد:

1-همسران پدران تان (که مادر شما هم نیستند.)
2-مادرانتان
3- و دخترانتان
4- و خواهرانتان و
5- عمه‏ هايتان و خاله هايتان و
6- دختران برادر و دختران خواهر
7-و مادرهايتان كه به شما شير داده‏اند و خواهران رضاعى شما
8-و مادران زنانتان و دختران همسرانتان }كه[آن دختران] در دامان شما پرورش يافته‏اند{ و با آن همسران همبستر شده‏ ايد پس اگر با آنها همبستر نشده ‏ايد بر شما گناهى نيست (که ازدواج کنید با ایشان)
9-و زنان پسرانتان كه از پشت‏خودتان هستند
10-و ازدواج همزمان با دو خواهر
11-زنان محصنه (شوهردار) جز آنها که مالک شده اید (که توضیح بیشتر آن در آیه بعد بیان شده است)

ازدواج با سایر زنان بر شما حلال است که با اموالتان آنها را طلب کنید(مهریه ازدواج با انها را بپردازید ) پاکدامنانه نه ناپاک.

سپس اشاره کوتاهی به متعه یا ازدواج موقت میکند که هرگاه از زنان با متعه کام گرفتید،اجرت شان را به عنوان امری واجب بپردازید البته اگر بعدا هم روی کاهش یا افزایش مبلغ ،توافق جدیدی کردید بلامانع است.

نکات:

1-در سوره های مکی چون مومنون و معارج،امیزش جنسی مومنان فقط با دو گروه مجاز اعلام شده بود:همسران وکنیزان فرد
در اینجا دایره زنان مجاز برای ازدواج و همسر شدن را بیان میکند.

2- غیر از 11 دسته از زنان که در این سه آیه بعنوان "محارم برای ازدواج" شمرده شده اند،تاکید شده که ازدواج با سایر زنان بصورت کلی مجاز است. اما این زنان غیر محارم در برخی مواقع و شرایط خاص نیز مجاز به ازدواج با مومنین نیستند که در ایات دیگر قران بیان شده است مثلا اگر مومن نباشند یا زنای انها اثبات شده باشد یا در دوران عده باشند. شرط ایمان در ایه 221 سوره بقره و 5سوره مائده بیان شده است:

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ
و با زنان مشرك ازدواج مكنيد تا ايمان بياورند قطعا كنيز با ايمان بهتر از زن مشرك است هر چند [زيبايى] او شما را به شگفت آورد و به مردان مشرك زن مدهيد تا ايمان بياورند قطعا برده با ايمان بهتر از مرد آزاد مشرك است هر چند شما را به شگفت آورد بقره{221}

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ...وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {5}

امروز چيزهاى پاكيزه براى شما حلال شده و ...[بر شما حلال است ازدواج با] زنان پاكدامن از مسلمان و زنان پاكدامن از كسانى كه پيش از شما كتاب [آسمانى] به آنان داده شده به شرط آنكه مهرهايشان را به ايشان بدهيد در حالى كه خود پاكدامن باشيد نه زناكار و نه آنكه زنان را در پنهانى دوست‏خود بگيريد {5}

3-از تفاوتهای ازدواج (مخصوصا ازدواج موقت) با زنا در نیت طرفین است.
اضافه کردن محصنین غیر مسافحین به جمله تبتغوا باموالکم ،بیانگر این تمایز است. در ایه بعد ،حتی شرط "ولا متخذات اخدان"(غیر رفیق باز) برای زنان و در ایه 5 مائده برای مردان نیز ذکر شده است.لذا در ازدواج ،باید نیت و هدف از این رفتارها؛ برقراری رابطه زوجیت و همسری (ونه زنا یا روابط دوستانه)باشد که طرفین با پذیرش عقد زناشویی،با مهر معلوم(و زمان معلوم در ازدواج موقت)خود را مقید و ملزم به مقدمات و موخرات این پیمان میکنند.

آیه 25:تبصره و راه حلی جهت رفع مشکل جوانان کم بضاعت:

و هر كس از شما از نظر مالى نمى ‏تواند زنان آزاد با ايمان را به همسرى [خود] درآورد
پس با کنیزان جوانسال با ايمان تحت مالکیت مسلمانان [ازدواج كند]
و خدا به ايمان شما داناتر است [همه] از يكديگريد پس آنان را با اجازه صاحب شان به همسرى [خود] درآوريد
و مهرشان را به طور پسنديده به آنان بدهيد [در حالیکه] پاكدامن باشند زناكار و دوست‏گيران پنهانى نباشند
پس چون ازدواج کردند اگر مرتكب فحشا شدند پس بر آنان نيمى از عذاب [=مجازات] زنان آزاد است
اين [پيشنهاد زناشويى با كنيزان] براى كسى از شماست كه از مشقت افتادن به گناه بيم دارد و صبر كردن براى شما بهتر است و خداوند آمرزنده مهربان است {25}

نکات:

1-این آیه حالت تخفیف و تسهیل شرایط برای ازدواج جوانان کم بضاعت است و بیان کننده شرایط بخشی از افراد جامعه است نه اینکه بخواهد شروط ازدواج با کنیزان را بیان کند.طبعا جوان ازاد باایمان،ترجیح میدهد با زن عفیف مومنه ازدواج کند اما اگر شرایط مالیش مساعد نبود یا دختر مومنه ای نبود،ونتواند به تجرد خود ادامه دهد،خدا راه ازدواج با کنیز مومن پاکدامن را مجاز کرده است.

2-جواز این ایه، ازدواج با کنیزان دیگران است و نه کنیزان خود فرد.زیرا اولا کنیز فرد که تحت مالکیت اوست و نیازی به عقد ازدواج ندارد.و ثانیا داشتن کنیز نشانه تمکن است و حال انکه خطاب ایه به افراد بی استطاعت است.ثالثا آیه شرط اجازه از صاحب کنیز را بیان کرده است.

3-مفسران، جمله والله اعلم بایمانکم را دال بر کفایت رویت نشانه های ظاهری ایمان این کنیزان دانسته واینکه نیازی به حصول اطمینان ازایمان باطنی انها نیست. این جمله منطبق با سیاق است اما در این صورت ،همانند سوره ممتحنه مناسب بود "والله اعلم بایمانهن "ذکر شود.

4-مطابق آیه 33 سوره نور اگر کنیزان ،مایل به حفظ پاکدامنی هستند اما تحت اجبار ارباب به فحشا تن میدهند،مجازاتی ندارند.اما کنیزانی که با اجازه مالک خود ،به ازدواج فرد دیگری درامده اند،چون حالت نیمه ازاد دارند(یعنی نه مانند سایرین ازاد هستند و نه مانند سایر کنیزان غیر مزدوج،مجبور به فحشا هستند یا امکان ارتباط جنسی با فرد دلخواه خود را ندارند)مجازات انها نصف زنان ازاد است (که در ایه 15 و سوره نور بیان شد)

5-با توجه به اینکه این کنیز هم چنان تحت مالکیت ارباب خود است و این ازدواج،دارای مشکلاتی نسبت به ازدواج با زنان ازاد است ،خدواند فرموده این ازدواج برای کسانی است که بیم مشقت و گناه دارند و اگر صبر کنید بهتر است.
در ایه 33 سوره نور هم خداوند به کسانی که به هیچ نوع ازدواجی دسترسی ندارند،توصیه به صبر و خویشتنداری نموده است.
ولیستعفف الذین لایجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله

آیات28-26:بیان هدف تشریع این احکام:خداوند میخواهد برای شما (احکام و رفتار صحیح)را تبیین کند و به سنتهای (اصیل و غیر منحرف) هدایت کند (تا با پرهیز از رفتار غلط و گناه) خدا به شما رو کند و گناهانتان را بیامرزد.خدا میخواهد که برشما ببخشاید اما کسانی که از شهوات تبعیت میکنند میخواهندشما منحرف شوید.خدا میخواهد بر شما اسان گیرد.و انسان ضعیف افریده شده است.

درس این فراز:بیان محارم واحکامی از ازدواج دائم،موقت وازدواج با کنیزان
سیدکاظم فرهنگ
farhang Offline
#6 ارسال شده : 1395/12/27 06:19:13 ب.ظ
سید کاظم فرهنگ

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member, Administrators
تاریخ عضویت: 1390/02/31
ارسالها: 408
مرد
Iran (Islamic Republic Of)

20 تشکر دریافتی در 16 ارسال
به نام خدا

تفسیر خلاصه آیات 29-33 سوره نسا:

آیات 31- 29:ای مسلمانان اموال تان را بین خود به ناروا نخورید(متصرف نشوید). مگر آنكه داد و ستدى با رضایت يكديگر [انجام گرفته] باشد {و خودتان را مكشيد .همانا خداوند نسبت به شما رحیم است. و هرکس از روی تجاوز و ستم این کار راکند(قتل نفس) بزودی او را به اتش در می اوریم که این کار بر خدا اسان است.اگر از گناهان کبیره ای که از انها نهی شده اید،اجتناب کنید بدیها و گناهان صغیره را می پوشانیم وشما را به جایگاهی کریم وارد می کنیم.}

ایات قبل ،به مباحث خانواده تعلق داشت . این ایه به بحث مالی و قتل نفس اشاره کرده است.

در سوره نسا مجموعا لغت اموال 14 بار بکار رفته که از کل 61 مورد استعمال ان در قران،حدود 23 درصد در این سوره قرار دارد.
این نکته میرساند که یکی از محورهای مهم این سوره ،توصیه ها و احکام مالی در خانواده و اجتماع می باشد.

احکام سلبی مالی یا موارد نهی شده در کسب و مصرف اموال که در این سوره به آن اشاره شده عبارتست از:

1-اموال یتیمانی(که سرپرست انها هستید)را با اموال خود مخلوط و مصرف نکنید.

2-اموال تان را به افراد سفیه و نادان نسپرید.

3- نهی از صرف وتصرف مال به باطل

4-نهی از انفاق اموال بخاطر ریا و جلب نظر مردم

5-نهی از گرفتن ربا

6-نهی از بخل و کتمان نعمتهای داده شده به فرد

7- نهی از تجاوز از حدود الهی در سهم الارث

احکام ایجابی مالی یا موارد مثبت و توصیه شده کسب و صرف اموال در این سوره عبارتست از:

1-ازدواج و مهریه زنان

2-دادن نفقه زن و فرندان

3-انفاق مال

4-جهاد و کوشش در راه خدا با مال و جان

5- تجارت و داد وستد مرضی الطرفین

6-احسان به خویشان و مساکین و همسایگان

7-دادن زکات

با توجه به موارد بالا و نیز رجوع به عرف جامعه،مشخص است که قسمت عمده ای از مصرف مال در خانه و خانواده است و لذا ایه 29 نیز با موضوع خانواده که در ایات قبل و بعد مطرح است،مرتبط بوده و از اکل و تصرف باطل در مال پرهیز داده است.

البته با توجه به اینکه قبل و بعد این ایه موضوع ارث هم مطرح بود،این ایه را میتوان به نهی از تصرف باطل در ارثیه هم مرتبط دانست.


نکته ها:-در ایه 161 همین سوره نیز بیان میکند که یهودیان نیز از اکل مال به باطل منع شده بودند اما مراعات نکردند.

-جمله لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل در ایه 188 سوره بقره نیز عینا تکرار شده است.

(جهت مطالعه تفسير آيه فوق و تعاريف و مصاديق اكل مال به باطل به لينك هاي زير مراجعه نماييد.

ايه 188 بقره:منع رشوه و اكل مال باطل

قاعده اكل مال باطل چيست؟

جمله ولاتقتلوا انفسکم هم به نهی از خودکشی دلالت دارد و هم نهی از دیگر کشی.

در سوره های مکی ،یک بار در سوره اسرا از قتل نفس(و لا تقتلواالنفس التی حرم الله) و نیز قتل اولاد (ولا تقتلوا اولادکم) نهی شد و یک بار هم در سوره انعام همین دو نهی تکرار شده است.
در همین سوره نسا هم در ایات 92 و 93 به ترتیب مجازات قتل غیر عمد و قتل عمد مطرح شده است.ایه 93 مشابه ایه 30 جزای قتل عمد را خلود در جهنم بیان کرده است.

با توجه به جمله ان الله کان بکم رحیما در انتهای ایه و موضوع اکل مال در ابتدای ایه،میتوان جمله و لاتقتلوا انفسکم را نهی از خودکشی بدلیل مسایل مالی دانست.

ایه 31:
در واقع ایه 30 جزای انجام گناه بزرگ قتل را بیان کرد(و من یفعل ذلک) و ایه31 پاداش ترک آن و همه گناهان کبیره را.( ان تجتنبوا)
اجتناب از کبایر در دو سوره مکی شوری و نجم نیز بیان شده است.در سوره نجم ، سیئات صغیره را با لمم نام برده است.الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش الا اللمم.

در تعریف گناهان کبیره و صغیره،نظرات متفاوتی ارایه شده که المیزان به 10 نظر متفاوت اشاره کرده و انها را نقد نموده است.با توجه به استعمال لغت کبایر به همراه فواحش در دو سوره نجم و شوری، میتوان گفت کبایر گناهانی هستند که زشتی انها آشکار و نهی از انها در قران نیز صریح و مکرر است.

نکته ظریف این ایه استفاده از لفظ اجتناب است و نه انجام ندادن. مفسران معتقدند اجتناب یعنی اینکه کسی امکان و قدرت انجام کاری را داشته باشد اما صرف نظر نماید.

نکته:به نظر میرسد جملات حدفاصل "ولا تقتلو انفسکم "در آیه 29 تا "مدخلا کریما "در ایه 31 پرانتزی یا معترضه بوده و مجددا در ایه 32 و 33 موضوعات مالی و ارث ادامه می یابد.


آیه 32: و آنچه را خداوند به [سبب] آن بعضى از شما را بر بعضى [ديگر] برترى داده آرزو مكنيد براى مردان از آنچه كسب كرده‏اند بهره‏اى است و براى زنان [نيز] از آنچه كسب كرده‏اند بهره‏اى است و از فضل خدا درخواست كنيد كه خدا به هر چيزى داناست
آیه 33:و برای هر کسی از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان و كسانى كه [با آنان] پيمان بسته‏ايد بر جاى گذاشته‏اند وارثانى قرار داده‏ايم پس نصيبشان را به ايشان بدهيد زيرا خدا همواره بر هر چيزى گواه است

این دو ایه در واقع برگشت به ایات و احکام ارث و خانواده است.شروع ایات ارث از ایه7 با این عبارت بود که"للرجال نصیب مما ترک الوالدان و القربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون".در ایات 32و33 هم مشابه این عبارت با تفصیل بیشتر امده است.

خداوند در این دو آیه مردان و زنان را به رضایت از انچه کسب میکنند (اعم از درامد حرفه ای یا ارث و ..)توصیه میکند و از ارزو و افسوس خوردن بر برتری های دیگران منع میکند چرا که این تفاوتها یا ناشی از تفاوتهای ذاتی است یا اکتسابی و این حکمت افرینش است. همچنین اگر در خود احساس نیاز به فضل یا برتری که دیگران دارند،می کنید انرا از خدا درخواست کنید نه ازبندگان.
بنابر این به سهم خود از ارث قانع باشید و سهم دیگران را هم بدرستی بدهید که خدا بر همه چیز گواه است.

درس آیات29-33: نهی از تصرف باطل در اموال و رضایت به اجرای صحیح احکام مالی خدا وند از جمله ارث

ویرایش بوسیله کاربر 1395/12/28 10:13:51 ق.ظ  | دلیل ویرایش: edit

سیدکاظم فرهنگ
farhang Offline
#7 ارسال شده : 1396/02/01 11:25:01 ق.ظ
سید کاظم فرهنگ

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member, Administrators
تاریخ عضویت: 1390/02/31
ارسالها: 408
مرد
Iran (Islamic Republic Of)

20 تشکر دریافتی در 16 ارسال
آیات 34-35 سوره نسا:

در ادامه مباحث خانوادگی سوره نسا،ایه 34 بیان میکند که مردان بر زنان قوام هستند.قوام صیغه مبالغه قائم است.
در قران عبارت " قائم علی"در دومورد بکاررفته است :ایه 38 سوره رعد به معنای اشراف داشتن و مراقب بودن (قائم علی کل نفس در مورد خداوند) و آیه 5 سوره حشر (قائمه علی اصولها در مورد درختان پابرجا بر ریشه ها) در ایه مورد بحث ما نیز قوامون علی مشابه قائم علی در سوره رعد بکاررفته است.

مردان بر زنان اشراف دارند به دو دلیل:

1-بدلیل ویژگی ها و برتری هایی که خداوند به بعضی نسبت به بعض دیگر داده است

2-بدلیل اینکه از اموالشان به انها نفقه میدهند.

پس زنان صالح،
فرمانبرند و در غیاب شوهر حافظ (مال و ناموس و اسرار و ..)اویند در مقابل آنچه که خدا برای انها حفظ کرده است.

و زنانی هم که از سرکشی انها (در مراعات حقوق وحفظ الغیب شوهران) بیم دارید،را ابتدا موعظه کنید. سپس در بستر از انها دوری کنید.سپس انها را (به ارامی)بزنید. پس اگر از شما اطاعت کردند،بر انان بهانه مجویید که خداوند والای بزرگوار است.

درخصوص فعل واضربوهن و مفاد این ایه بطور مستقل بحث شد که در روشها،قران روش عقلای آن زمان را تایید و یا اصلاح کرده است.
در اینجا هدف متذکر ساختن و برگرداندن زن از مسیر مخالفت و حفظ زندگی زناشویی است لذا از همه روشهای متعارف بطور مرحله ای و گام به گام استفاده میشود که در هر زمان، نوع روش موثر ان میتواند تغییر کند.


جهت مطالعه نظرات مختلف پیرامون واضربوهن در سوره نسا کلیک کنید

آیه 35: و اگر از ناسازگاری و جدایی ان دو بیم دارید،داوری از هر دو خانواده زن وشوهر انتخاب کنید .اگر زن و شوهر اراده اصلاح داشته باشند،خدا بین انها سازگاری ایجاد میکند که خداوند دانای اگاه است.


درس آیات 34-35:اهمیت حفظ خانواده و توصیه های لازم به زوجین
سیدکاظم فرهنگ
farhang Offline
#8 ارسال شده : 1396/02/06 06:36:33 ب.ظ
سید کاظم فرهنگ

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member, Administrators
تاریخ عضویت: 1390/02/31
ارسالها: 408
مرد
Iran (Islamic Republic Of)

20 تشکر دریافتی در 16 ارسال
تدبر در آیات 36تا 42 سوره نسا

آیه 36:حاوی توصیه هایی اخلاقی و اجتماعی است:

1-خدا را بپرستید و چیزی را با او شریک نکنید
میتوان گفت مراد از عبادت ذکر شده در اول ایه،عمل به دستورهای بعدی یعنی احسان به افراد مورداشاره است. هم چنین مراد از ولاتشرکو نیز خالص کردن این احسان برای خدا و نه برای ریاست.

2-احسان کنید به پدر ومادر و خویشان
و به یتیمان و مساکین و در راه ماندگان
و به همسایه خویشاوند(یا نزدیک تر) و به همسایه بیگانه(غیر خویشاند یا دورتر) و به دوست همنشین و همراه(همسفر،همسر،همکار و ...)
و نیز به انهایی که مالک یا سرپرست انها هستید
(تفسیر فرقان،علاوه بر کنیزان که مصداق مشهور ملکت ایمانکم هست،زیردستان و کارمندان و فرزندان را هم شامل میداند)

همانا خداوند کسی را که متکبر و فخر فروش باشد دوست ندارد.(یعنی کسی که از احسان به خویشان و همسایگان و مستمندان و محرومان اجتناب میکند،فردی خودخواه و متکبر است)

آیه 37تا 39: توصیف بیششتری از افراد مختال فخور است:

اینها بخل می ورزند (از نیکی به افراد فوق الذکر خودداری میکنند)
و با زبان و رفتار خود دیگران را هم به بخل تشویق میکنند.

اینها در برابر درخواست احسان،خود را ندار جلوه میدهند و در واقع انچه خدا از فضل خود به انها داده را کتمان و مخفی میکنند.و برای این کافران و ناسپاسان،عذابی خوار کننده اماده کرده ایم.
این افراد وقتی هم که اموال خود را انفاق میکنند بخاطر ریا و جلب نظر مردم کمک میکنند .این کار در وقع از عدم باور اینها به خدا و اخرت و غلبه وسوسه های شیطانی نشات میگیرد.

ای کاش اینها ایمان واقعی به خدا و اخرت یباورند و از انچه خدا به انها روزی داده ،انفاق کنند.

آیه 40:خداوند به هیچ کس کوچکترین ظلمی نمی کند (و اجر اعمال او را ضایع نمی کند) اگر کسی کار نیکی (برای خدا)کرده باشد،انرا مضاعف کرده و اجر عظیمی باو میدهد.

آیه41و 42:در روز قیامت که از هر امتی گواهی می اوریم و تو(محمد ص)را گواه بر اینها میاوریم،چه حالی خواهند داشت؟ کافران و عصیان کنندگان از فرمان رسول،پشیمان اند و ارزو میکنند ای کاش با زمین یکسان بودند(خاک بودند و اصلا بوجود نمی امدند) در انجا هیچ چیز را نمی توانند از خدا کتمان کنند.

درس ایات 36-42:تاکید بر احسان و انفاق در راه خدا به خویشان و همسایگان و محرومان
سیدکاظم فرهنگ
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن هستند
Guest
جهش به انجمن  
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن نمی باشید.

قدرت گرفته از YAF 1.9.6.1 | YAF © 2003-2017, Yet Another Forum.NET
این صفحه در مدت زمان 0.433 ثانیه ایجاد شد.