logo
پر بازدید ترین عناوین تالار از ابتدا: ایه 59 سوره احزاب(حجاب):زنان مسلمان،جلباب(روپوش) رابه بدن خود نزدیک کنند تا مورد اذیت قرار نگیرند (تعداد مشاهده:23494)    اوقات نماز های یومیه در قران (تعداد مشاهده:21142)    عسل شفا بخش همه مردم-ایه 69سوره نحل (تعداد مشاهده:19200)    آيات 11تا 13 حجرات:برادران ایمانی هم رامسخره نکنید.بدگمان نباشید.غیبت نکنید.تجسس نکنید (تعداد مشاهده:12481)      پر بازدید ترین عناوین سه ماه گذشته: قران تصدیق کننده كتب اسماني :مقایسه تطبیقی آیات قران با تورات و انجیل    تفسیر خلاصه سوره احزاب:جدول فرازها و درس های اصلی سوره همراه با بررسی ساختار سوره احزاب    منظور از هفت آسمان چيست؟ تفسيري متفاوت از اسمانهاي هفت گانه    معرفي تفسير راهنما اثر مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني       آخرین رویداد تالار: صعود تالارگفتگوهای قرآن پویان به رتبه ششم در شاخه دین و معارف جشنواره وب سایت ها      

توجه

Icon
Error

farhang Offline
#1 ارسال شده : 1395/10/17 01:00:53 ب.ظ
سید کاظم فرهنگ

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member, Administrators
تاریخ عضویت: 1390/02/31
ارسالها: 399
مرد
Iran (Islamic Republic Of)

18 تشکر دریافتی در 14 ارسال
تفسیر قران -تفسیر و ترجمه فارسی سوره نسا-سوره نسا ایه 34-زدن زنان در سوره نسا-قوام بودن مردان بر زنان-


به نام خدا

سوره نسا از سوره های مدنی است که پس از سوره های بقره و ال عمران و پیش از سوره های نور و احزاب نازل شده است.

این سوره شامل احکام خانوادگی و اجتماعی و بیان روابط مسلمانان با کفار،اهل کتاب و منافقین میباشد.

فراز اول آیات 1-10


از محورهای اصلی این فراز توصیه به حفظ حقوق یتیمان است.

کلمه یتامی ،14بار در قران بکار رفته که 8 بار ان در سوره نسا و از این میان،4بار در ایات 1-10 بکار رفته که نشان دهنده محوری بودن این موضوع در این سوره بویژه در فراز نخست سوره میباشد.


آیه 1:ای مردم از پرودگارتان که همه شما را از یک نفس خلق کرده ،پروا کنید. ازخدا و ارحام و خویشان نسبی خود پروا کنید.

از اینجا وظایف اولیا و سرپرستان نسبت به یتیمان در 12 مورد بیان میشود

آیه 2: 1- عین اموال یتیمان را (شما که سرپرست انها هستید) به خودشان بدهید

2- و مال نامرغوب را با مال طیب انها عوض نکنید.و

3- مال انها را نخورید(به اموال خودتان ملحق نکنید)که گناه بزرگی است.
آیه 3: 4- اگر میترسید (احتمال میدهید و نه اینکه اطمینان دارید) که قسط وعدل را در (ازدواج با)یتیمان رعایت نکنید،با دو ،سه یا چهار زن(دیگر) که بر شما پاک وحلال هستند ازدواج کنید .

بیان نکاتی خارج از موضوع یتیم ، در خصوص ازدواج
{اما اگر ترس ان دارید که (در میان این زنان هم )به عدالت رفتار نکنید پس تنها با یک زن یا کنیزانتان (که لزومی به رعایت عدالت در تقسیم و هم بستری با انها نیست) ازدواج کنید.این توصیه ها برای ان است که ستم نکنید.
آیه 4 : ومهریه (زنانی که با انها ازدواج کردید) را به خوشی بدهید .اگر خودشان با رغبت ،چیزی از مهریه را بخشیدند،(منعی ندارد)و انرا گوارا دریافت کنید.}

آیه 5: 5-اموال را به افراد(یتیم) سفیه (سست عقل) ندهید.(بلکه خوتان اختیار اداره ان اموال را عهده بگیرید)-چرا که این اموال را خدا وسیله قوام زندگی شما قرارداده (و نباید تلف شده یا بی استفاده بماند)-

6-(با اداره مدبرانه اموال یتیمان سست عقل) مخارج زندگیشان را تامین کنید و خوراک وپوشاک شان دهید.

7-با انها به نیکویی سخن بگویید.

آیه 6: 8- یتیمان را بیازمایید تا در صورت برخورداری از شرایط زیر،اموالشان را به انها برگردانید
سلامت عقلی(که از ایه قبل استفاده شد) رسیدن به حد ازدواج (رشد جسمی )و رشد عقلی(تدبیر معاش )

9-مبادا اموال انها را قبل از انکه بزرگ شوند(واموالشان را مطالبه کنند )به اسراف و با شتاب بخورید (و مصرف نمایید)

10- وبرای حق سرپرستی انها،اگر غنی هستید از اجرت گرفتن ،خودداری کنید و اگر فقیر و نیازمند هستید،به مقدار متعارف (از مال یتیم ) بردارید.

11- و هنگام تحویل اموال به انها،شاهد بگیرید.

آیه 7: 12-نفی یک سنت غلط:هم مردان و هم زنان(یتیم وغیر یتیم) از ماترک والدین و خویشان ارث می برند چه کم باشد چه زیاد.

(به بهانه کم بودن ما ترک یا جنسیت ،فرزتدان یا دختران و زنان یتیم شده را از ارث و حق مسلم انها محروم نکنید)

بیان نکته ای خارج از موضوع یتیم در خصوص تقسیم ارث:

{آیه 8:در هنگام تقسیم ارث ،اگر خویشاوندان غیر وارث و یتیمان و مساکین حاضر شدند(مطلع شدند و انتظاری از این ارث داشتند)، انها را هم برخوردار سازید(چیزی به انها بدهید) و با نیکویی و متعارف با انها سخن بگویید(انها را نرانید با سخنان درشت و کنایه امیز)}

نکته:همان طور که انسانها در زمان حیات خود،علاوه بر رفع حوایج خود وخانواده، باید به فکر بستگان و مساکین و فقرا باشند و از اموال خود انها را بهر ه مند کنند،وراث هم باید در تقسیم ارث چنین کنند.

خداوند برای اینکه اثربخشی و ضمانت اجرایی این توصیه ها نسبت به یتیمان را بیشتر سازد،ابتدا در ایه 9 توصیه ای وجدانی میکند و سپس در ایه 10 از عاقبت مجازات اخروی این کار انذار میکند:

آیه 9:( وجدان همه افراد را مخاطب خود میکند که )اگراز اینده فرزندان ضعیف خود پس از مرگتان بیم دارید (و نگران ضایع شدن حق و حقوق انها بعد از خود هستید)پس الان هم (در مورد یتیمانی که سرپرست انها هستید) از خدا پروا کنید و حقوق انها را بدرستی ادا نمایید.و سنجیده و محکم سخن بگویید.

نکته :از ایه 5 تا ایه 9 سه بار راجع به درست سخن گفتن تاکید شده است. که دوبار ان نسبت به یتیمان و یک بار نسبت به یتیمان و مساکین و خویشاوندان بکار رفته است. که این امر اهمیت زیاد نحوه سخن گفتن و نرنجاندن یتیمان و سایرین را در قران می رساند.

آیه 10:همانا کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند(حقوق انها و توصیه های فوق الذکر را رعایت نکنند) در واقع اتش را به شکم های خود وارد میکنند و در اتشی شعله ور وارد خواهند شد.

درس فراز اول سوره نسا:ایات 1-10: تاکید زیاد بر رعایت حقوق مالی یتیمان و سخن گفتن نیکو با انهاکلمات کلیدی:تفسیر سوره نسا زنان مردان یتیم
سیدکاظم فرهنگ
farhang Offline
#2 ارسال شده : 1395/11/02 08:07:03 ب.ظ
سید کاظم فرهنگ

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member, Administrators
تاریخ عضویت: 1390/02/31
ارسالها: 399
مرد
Iran (Islamic Republic Of)

18 تشکر دریافتی در 14 ارسال
فراز دوم سوره نساء:آیات 11-14

این فراز به بیان احکام ارث اختصاص دارد

آیه 11:به بیان احکام ارث فرزندان و والدین می پردازد:

خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى ‏كند
1-سهم پسر همانند سهم دو دختر است

2-و اگر دو دختر و بيشتر باشند سهم آنان دو سوم ماترك است

3-و اگر [دخترى كه ارث مى ‏برد] يكى باشد نيمى از ميراث از آن اوست

4-و براى هر يك از پدر و مادر وى [متوفى] يك ششم از ماترك [مقرر شده] است اين در صورتى است كه [متوفى] فرزندى داشته باشد

5-ولى اگر فرزندى نداشته باشد و [تنها] پدر و مادرش از او ارث برند براى مادرش يك سوم است

6-و اگر او برادرانى(یا خواهرانی) داشته باشد مادرش يك ششم مى ‏برد

[البته همه اينها]پس از انجام وصيتى است كه او بدان سفارش كرده يا ادای دیون(و قرض ها ست كه بايد اول ،از ماترک کسر و پرداخت شود)

شما نمى دانيد پدران و فرزندانتان كدام يك براى شما سودمندترند [اين] فرضى است از جانب خدا زيرا خداوند داناى حكيم است

نکته1-:ایه در خصوص سهم پدر در دو حالت اخیر(5و6) ساکت است.برخی مانند تفسیر المیزان و الفرقان بر این نظرند که سهم پدر همواره همان یک ششم است.اما برخی مفسران و نیز فقها معتقدند که در این حالت ،باقی مانده ارث ،سهم پدر است یعنی دو سوم یا پنج ششم. که باتوجه به تاکید منحصر بودن وراث به ابوین در متن آیه، و نیز منطق قران در تقسیم ارث زنان و مردان ،نظر دوم صحیح تر به نظر میرسد.

نکته2:در حالت اخر که اگر متوفی،دارای اخوه باشد،اکثر مفسران اخوه را فقط به براداران (دو برادر یا معادل ان یعنی چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر) تعبیر کرده اند.اما تفسیر الفرقان با توجه به کاربرد اخوه در ایه 176 همین سوره و نیز جمله معروف انما المؤمنون اخوة ،اخوه را شامل خواهران تنها نیز میداند .با توجه به مفهوم ایه که بعلت وجود اخوه،سهم مادر را کمتر و سهم پدر را بیشتر میکند و نیز ایه 176، نظر دوم یعنی شمول هم خواهران و هم برادران صحیح تر است.

نکته3:تقسیم ارث و محاسبه ماترک متوفی،پس از کسر میزان دیون و قرض های او و نیز وصایای او(حداکثر در یک سوم مال) است.


آیه 12 :به بیان ارث بری زن وشوهر از یکدیگر می پردازد:

1- ارث شوهر:و نيمى از ميراث همسرانتان از آن شما [شوهران] است اگر آنان فرزندى نداشته باشند و اگر فرزندى داشته باشند يك چهارم ماترك آنان از آن شماست [البته] پس از انجام وصيتى كه بدان سفارش كرده‏ اند يا دينى (كه بايد کسر شود)

2-ارث زن:و يك چهارم از ميراث شما براى آنان (زنان) است اگر شما فرزندى نداشته باشيد و اگر فرزندى داشته باشيد يك هشتم از ميراث شما برای ايشان خواهد بود [البته] پس از انجام وصيتى كه بدان سفارش كرده‏ ايد يا د ينى (كه بايد کسر شود)

3-و اگر مرد يا زنى كه از او ارث مى ‏برند كلاله باشد و براى او برادر يا خواهرى باشد پس براى هر يك از آن دو يك ششم [ماترك] است و اگر(تعداد) آنان بيش از اين باشند در يك سوم [ماترك] مشاركت دارند [البته] پس از انجام وصيتى كه بدان سفارش شده يا د ينى كه [بايد استثنا شود به شرط آنكه از اين طريق] زيانى [به ورثه] نرساند

اين است‏ سفارش خدا و خداست كه داناى بردبار است

نکته 4:در اخرین ایه سوره نسا یعنی ایه 176 نیز به میراث کلاله اشاره شده و در آنجا سهم بیشتری برای خواهر و برادر قایل شده است.
برخی مفسران،ایه اخر را که سهم بیشتری معین کرده، مخصوص برادران و خواهران والدینی(دارای پدر ومادر مشترک) و برادر وخواهر پدری دانسته اند و ایه 12 را مخصوص خواهر و برادر مادری.البته مرحوم ایت الله تهرانی ،خواهر و برادر پدری را مانند خواهر و برادر مادری میداند و مصداق ایه 12.و مصداق ایه 176 را تنها خواهر و برادر والدینی میداند.

البته از ظاهر ایه ،این تفکیک ها قابل استنباط نیست.تنها تفاوت ظاهری آیه 176 تاکید بر فرزند نداشتن متوفی است (لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) که در ایه 12 این تاکید وجود ندارد. با توجه به بیان تعاریف متفاوت از کلاله ،به نظر میرسد آیه 12 شرایط ارث رسیدن به خواهر و برادر در صورت وجود فرزندان متوفی و فقدان والدینش را بیان میکند که همان سهم یک سوم والدین به خواهران و برداران میرسد.اما در آیه آخر میزان ارث را در شرایط عدم وجود فرزند و والدین متوفی بیان می کند که در این صورت سهم بیشتری (ودر صورت عدم وجود همسر،همه ماترک)به خواهر و برادر می رسد.

آیات 13 و14:این احکام،خدود خداست.هر کس از خدا ورسولش اطاعت کند وارد بهشت میشود و واجد کامیابی عظیم.
اما هرکس از خدا ورسولش سر پیچی کند و از خدود خدا تجاوز کند وارد اتش میشود و عذابی خوارکننده خواهد داشت.

درس این فراز: احکام تقسیم ارث با اولویت اولوالارحام و نزدیکان خانواده وکسر دیون و وصایا، بعنوان حدود الهی باید مراعات شود.

سیدکاظم فرهنگ
farhang Offline
#3 ارسال شده : 1395/11/29 04:29:35 ب.ظ
سید کاظم فرهنگ

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member, Administrators
تاریخ عضویت: 1390/02/31
ارسالها: 399
مرد
Iran (Islamic Republic Of)

18 تشکر دریافتی در 14 ارسال
فراز سوم سوره نساء آیات 15-18

فراز دوم سوره نساء یعنی ایات 11-14 ،به احکام ارث در خانواده تعلق داشت ایه 19 هم به ارث و سپس نکات دیگر زندگی زناشویی می پردازد .لذا ایات 15-18 به نوعی پرانتزی یا معترضه هستند. یعنی شما میتوانید آیه 14 و 19 را پشت سرهم بخوانید بدون اینکه نقصی در محتوای این ایات پیش آید. در آیه 19 به استثنای "الا ان یاتین بفاحشه مبینه" از حکم "لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن" در خصوص همسران اشاره کرده است.
ایه 15 که با "واللاتی یاتین الفاحشه" شروع میشود در واقع به بیان روش اثبات فاحشه مبینه و حکم این زنان پرداخته است.

-بیان راه مواجهه با زنای زنان شوهردار:

اگر همسرانتان مرتکب زنا شدند (انها را به قانون بسپارید) اگر چهار شاهد علیه انها گواهی دادند،انها را در خانه ها نگهدارید تا بمیرند یا توبه کنند (یا به هر علت دیگری ،دست از این کار بردارند)آیه 15

-بیان راه مواجهه با زنای زن و مرد مجرد:
{و اگر مرد و زن مجردی مرتكب زنا مى ‏شوند، آزارشان دهيد
پس اگر توبه كردند و درستكار شدند از آنان صرفنظر كنيد زيرا خداوند توبه‏ پذير مهربان است.آیه 16 }

-بیان شرایط توبه:
{ توبه نزد خداوند تنها براى كسانى(پذیرفته) است كه از روى نادانى مرتكب گناه مى‏شوند سپس به زودى توبه مى‏كنند اينانند كه خدا توبه‏شان را مى ‏پذيرد و خداوند داناى حكيم است آیه 17

و توبه كسانى كه گناه مى‏كنند تا وقتى كه مرگ شان فرا برسد و مى‏گويد اكنون توبه كردم پذيرفته نيست و [نيز توبه] كسانى كه در حال كفر مى‏ ميرند پذيرفته نخواهد بود آنانند كه برايشان عذابى دردناك آماده كرده ‏ايم آیه 18}

تفسیر و تبیین مبسوط دو آیه 15 و16 قبلا بیان شد.

برای مطالعه مقاله مجازات زنا در قران کلیک کنید.

از نکات قابل توجه در این فراز میتوان موارد زیر را یرشمرد:

-روش اثبات جرایمی که مجازات سنگین دارند و به حیثیت فرد در جامعه لطمه میزند،ضابطه ای سخت دارد.

-مجازات هر فردی باید توابع ضوابط و قوانین تشریع شده باشد و نه خودسرانه و تابع سلایق

-در گناهانی که ظهور و نمایان شدن ان در جامعه،باعث شیوع ،تحریک وتشویق دیگران واز بین رفتن قبح ان منکر میشود،بسته مجازات باید طوری طراحی شود که پیش گیرانه و بازدارنده و ضمنا گام به گام باشد.

-مواجهه و مجازات گناهگار و مجرم مبتدی،متفاوت از مجرمان مصر و حرفه ایست.در نخستین ارتکاب ،رویکرد غالب در مواجهه باید تنبه امیز و با هدف بازگشت و توبه فرد خاطی باشد.هفت بار استفاده از کلمات و افعال ریشه تاب(توبه) در سه ایه 16-18 موید این امر است.

-از شرایط توبه جهالت یا غفلت و پشیمانی به موقع است.همان طور که خداوند توبه این افراد را میپذیرد،مومنان نیز باید این چنین باشند.

درس این ایات را میتوان این گونه بیان کرد:بیان احکام مجازات زنا و شرایط پذیرش توبه

ویرایش بوسیله کاربر 1395/11/29 08:51:42 ب.ظ  | دلیل ویرایش: edit

سیدکاظم فرهنگ
farhang Offline
#4 ارسال شده : 1395/11/29 04:32:07 ب.ظ
سید کاظم فرهنگ

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member, Administrators
تاریخ عضویت: 1390/02/31
ارسالها: 399
مرد
Iran (Islamic Republic Of)

18 تشکر دریافتی در 14 ارسال
فراز چهارم آیات 19-21

آیه19
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد براى شما حلال نيست كه زنان را به اكراه ارث بريد و آنان را زير فشار مگذاريد تا بخشى از آنچه را به آنان داده ‏ايد [از چنگشان به در] بريد مگر آنكه مرتكب زشتكارى آشكارى شوند و با آنها بشايستگى رفتار كنيد و اگر از آنان خوشتان نيامد پس چه بسا چيزى را خوش نمى‏ داريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مى ‏دهد {19}

نکات:

-در جمله " ان ترثوا النساء کرها" برخی مفسران انرا ناظر به سنت جاهلی در به ارث بردن همسران مرد متوفی توسط سرپرست جدید خانواده دانسته اند.با توجه به عام بودن آیه،علاوه بر مورد فوق،هرگونه ارث بردن به اجبار و کراهت از زنان(چه خودشان را و چه اموالشان را ،چه مستقیم و چه غیر مستقیم و با تمهیدات و زمینه چینی )حرام است.

-در جمله"ما اتیتموهن"نیز با توجه به آیه 3 همین سوره که " واتوا النساء صدقاتهن نحله"منظور مهریه همسران است.لذا منظور این است که بر زنان خود (چه در طول زندگی و چه در جریان طلاق)سخت نگیرید(تحت فشار نگذارید)که از بخشی یا کل مهریه خود صرف نظر کرده و انرا پس گیرید.

-قاعده فوق یعنی سخت گیری نکردن بر زنان برای صرف نظر کردن از مهریه،یک استثنا دارد و ان هنگامی است که مرتکب فاحشه مبینه شوند.عبارت "فاحشه مبینه" غیر از این ایه در دو ایه دیگر از قران به کار رفته است.در سوره احزاب ایه 30 راجع به مضاعف شدن عذاب همسران پیامبر درصورتیکه فاحشه مبینه بیاورند.در سوره طلاق آیه 1 هم به منع اخراج زنان مطلقه از خانه در دوران عده مگر انکه فاحشه مبینه مرتکب شوند. در تفسیر پرتوی از قران ،گفته است فاحشه مبینه همان است که به شهود یا اقرار تبیین شده باشد.
در این ایه نیز با توجه به ایات قبلی،منظور عمل زنای اثبات شده است.

-جمله عاشروهن بالمعروف نیز بر ایجاد روابط خوب و معروف با زنان تاکید میکند حتی اگر از انها کراهت دارید یا کاملا مورد پسند و رضایت شما نیستند.چه بسا در ورای کراهتی که شما احساس می کنید،خدا خیر بیشتری در آن قرار داشته باشد.شاید منظور ان است که در همان گام اول بروز تعارض ها و نا پسندی ها،به سراغ طلاق نروید.

آیه 20و21:

در ادامه ایه قبل که اگر از زنی کراهت داشتید و علیرغم صبر و تلاش برای سازگاری ،تصمیم به ترک او و ازدواج با زن دیگری گرفتید،نباید از مهریه او حتی اگر زیاد باشد،مقداری بازستانید. چرا که پس گرفتن بخشی از مهریه ملازم بهتان و اتهام به زن و نیز گناهی آشکار است.
عدل و انصاف نیست که از مهریه چیزی پس بگیرید در حالیکه با هم همبستر شدید و هنگام عقد ازدواج، بر ادای این مهریه پیمان بسته اید.

درس این فراز :بیان توصیه ها و الزاماتی برای مردان در رعایت حقوق زنان وهمسران شان.

فراز بعد به بیان محارم در ازدواج می پردازد.

ویرایش بوسیله کاربر 1395/11/29 08:50:55 ب.ظ  | دلیل ویرایش: edit

سیدکاظم فرهنگ
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن هستند
Guest (3)
جهش به انجمن  
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن نمی باشید.

قدرت گرفته از YAF 1.9.6.1 | YAF © 2003-2017, Yet Another Forum.NET
این صفحه در مدت زمان 0.264 ثانیه ایجاد شد.